Gemeente Capelle a/d IJssel


Start baggerwerkzaamheden in Schollevaar

Het baggeren duurt in totaal zeven weken. Regelmatig baggeren is noodzakelijk om de doorstroming te bevorderen en de waterkwaliteit te verbeteren. In diepe sloten loopt de temperatuur zomers minder snel op en is een betere plantengroei. Hierdoor ontstaat minder snel zuurstofgebrek, waardoor vissterfte wordt voorkomen. Ook is er minder kans op overmatige groei van kroos, waardoor de kans op stankoverlast en botulisme daalt.

Dit neemt niet weg dat u enige overlast kunt hebben gedurende deze periode. Er wordt gewerkt met vrachtwagens en kranen, dit heeft enig geluidsoverlast tot gevolg. Verder kan er bagger op de straat terecht komen. Let daarom goed op, de bagger kan glad zijn. Er wordt natuurlijk alles aan gedaan om de overlast te beperken. Niet op alle locaties wordt gebaggerd. De te baggeren locaties worden afgezet met lint en zijn dus goed herkenbaar.

Uit baggeronderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de baggerspecie in de Capelse watergangen redelijk tot goed is. Baggerspecie van deze kwaliteit mag gewoon op de kant worden gelegd om in te drogen, daarna is het weer geschikt voor hergebruik. Dit is in Schollevaar niet mogelijk, de bagger wordt vervoerd naar depots in Capelle aan den IJssel, opgeslagen en vrij van afval gemaakt. In totaal wordt er 20.000 m3 uit de Nieuwerkerkse Tocht gehaald.

In tegenstelling tot een eerdere aankondiging wordt er in het Schollebos nog niet gestart met baggeren. De afgelopen periode is het te slecht weer geweest om de oevers te betreden met de zware wagens. Dit levert te veel beschadigingen op. De werkzaamheden staan nu gepland aan het einde van 1999.

Heeft u vragen of interesse om de videoband te bekijken, reserveer deze dan bij het Informatiecentrum van de gemeente via telefoonnummer 284 84 84. U kunt ook langskomen om de tekeningen met baggerlocaties in te zien. U kunt de band natuurlijk ook bij Hoogheemraadschap van Schieland reserveren, bel hiervoor telefoonnummer 453 73 12. Vergeet niet bij het afhalen van de videoband uw legitimatiebewijs mee te nemen.

Deel: ' Baggerwerkzaamheden in Schollevaar Capelle a/d IJssel '
Lees ook