Gemeente Eemsmond


Persberichten

Baggerwerkzaamheden Noordpolderzijl

vrijdag 14 maart 2003

Op vrijdag 7 maart is gestart met baggerwerkzaamheden in de geul en haven van Noordpolderzijl. Baggerbedrijf Oosterhof Holman uit Harlingen voert de werkzaamheden uit in een periode van ongeveer drie weken. Noordpolderzijl is een getijdehaven, waardoor voldoende diepte extra belangrijk is om schepen voldoende gelegenheid te geven de haven binnen te varen. Als de werkzaamheden afgerond zijn, is de haven weer goed bereikbaar voor de beroeps- en pleziervaart.

Sinds 1990 heeft de gemeente Eemsmond al meerdere malen baggerwerkzaamheden uitgevoerd in Noordpolderzijl. Hierbij werd de vrijkomende bagger op de kwelder gedeponeerd. In het kader van de natuurbeschermingswet is dit niet meer toegestaan. In samenspraak met het waterschap Noorderzijlvest, LNV en Rijkswaterstaat is daarom gekozen voor een andere werkwijze. De baggerspecie wordt nu in beunbakken gedumpt, waarna het met sleepboten naar het wad wordt vervoerd om daar te worden gestort.

Deel: ' Baggerwerkzaamheden Noordpolderzijl gemeente Eemsmond '
Lees ook