Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

14 oktober 1999

Bakhuys Roozeboommedaille voor thermodynamicus John W. Cahn

Dr. John W. Cahn ontvangt op 25 oktober 1999 de Bakhuys Roozeboommedaille van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen voor zijn onderzoek op het gebied van de fasenleer. Cahn is verbonden aan het National Institute of Standards and Technology (NIST) in Gaithersburg, Maryland, Verenigde Staten.

John Cahn wordt beschouwd als de meest vooraanstaande thermodynamicus van de afgelopen drie decennia. Geboren in Keulen in 1928, vluchtte hij begin jaren dertig met zijn ouders naar Amsterdam waar hij de lagere school bezocht. In 1939 emigreerde het gezin Cahn naar de Verenigde Staten. Cahn studeerde scheikunde aan de University of Michigan in Ann Arbor en was later in zijn wetenschappelijke carrière verbonden aan onder meer de University of California, General Electrics en het Massachusetts Institute of Technology. Vanaf 1984 werkt hij bij het NIST.

Zijn onderzoek en de resultaten daarvan bestrijken een breed veld. Zo is zijn onderzoek van belang geweest voor de materiaalwetenschappen, de vaste stof fysica, chemie en wiskunde. Hij is vooral bekend vanwege zijn werk op het terrein van de fasetransformaties, de wijze waarop materialen overgaan van de ene naar de andere fase. Daarnaast heeft hij belangrijke bijdragen geleverd aan het onderzoek naar de thermodynamische eigenschappen van grensvlakken in gecondenseerde systemen en aan de wiskundige beschrijving van geometrische kristalgroeimodellen. Cahn was in 1984 een van de ontdekkers van quasikristallen, niet-periodieke kristallen opgebouwd uit icosaëders.

Vorig jaar ontving Cahn de National Medal of Science, een belangrijke wetenschappelijke onderscheiding in de Verenigde Staten.

De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 25 oktober 1999 vanaf 16.00 uur in het Trippenhuis van de KNAW in Amsterdam. John Cahn zal bij deze gelegenheid een voordracht houden getiteld: `Die Heterogene Gleichgewichte' a century later.

Het Bakhuys Roozeboomfonds werd opgericht in 1911 door een aantal geleerden ter erkenning van de verdiensten van prof. dr. H.W. Bakhuys Roozeboom. Sinds 1916 werd uit dit fonds elf keer een medaille uitgereikt aan onderzoekers die een bijdrage hebben geleverd op het gebied van de fasenleer. Het vermogen van het fonds is recent aangevuld met donaties van derden, onder andere van mw. E.C. Bakhuys Roozeboom-Dros, de Universiteit van Amsterdam en het `Schefferfonds' van de TU Delft.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: voorlichting@bureau.knaw.nl

Deel: ' Bakhuys Roozeboommedaille voor thermodynamicus Cahn '
Lees ook