Balanceren van het EEG effectieve behandeling van slaapproblemen


Onderzoek toont effectiviteit geavanceerde vorm van neurofeedback (hersengolftraining)

AMSTERDAM, 20121212 -- Bijna 40 procent van de Nederlanders heeft regelmatig last van slaapproblemen. Slaapproblemen zijn moeilijk te verhelpen, vooral als deze chronisch zijn. In een onderzoek door het Wake Forest Baptist Medical Center (VS) is aangetoond dat het balanceren van de hersengolven in het EEG de slaapproblemen in korte tijd significant vermindert. De onderzochte methode is HIRREM (HIgh-resolution, Relational, Resonance-based, Electroencephalic Mirroring), ook wel bekend als Brainwave Optimization (BWO).

HIRREM, of BWO, is een nieuwe vorm van neurofeedback (hersengolftraining). De methode veronderstelt dat stress en traumatische ervaringen tot onbalans in het EEG kunnen leiden. (Chronische) stress wordt algemeen gezien als meest voorkomende oorzaak van slaapproblemen. Dr. Charles Tegeler, neuroloog en leider van het onderzoek zegt hierover: “Wanneer een persoon een traumatische of stressvolle gebeurtenis meemaakt, worden onbewuste overlevingsmechanismen geactiveerd en kunnen de hersenen uit balans raken. Als de onbalans niet verdwijnt, dan kunnen bijvoorbeeld slaapproblemen optreden.” Andere klachten die gepaard kunnen gaan met onbalans in het EEG zijn concentratieproblemen, depressie of angstklachten.

Voor het onderzoek kregen 20 deelnemers, over een periode van 2-3 weken, ieder 8-12 sessies van 60 tot 90 minuten. De slaapproblemen van de deelnemers zijn gemeten aan de hand van de Insomnia Severity Index (ISI). Voorafgaand aan de sessies scoorden de deelnemers gemiddeld tussen 18.7 en 18.9. De slaapproblemen varieerden van matige tot ernstige insomnia. In een follow-up 4-6 weken na de sessies is de gemiddelde ISI score met 10.3 punten gedaald, en variëren de klachten met geen of subklinische insomnia.

In Nederland wordt Brainwave Optimization exclusief aangeboden door Alpha Up in Amsterdam. Over de resultaten van het onderzoek zegt Paulo Buijs, directeur van Alpha Up: “Het onderzoek bevestigt wat wij al sinds 2006 met BWO in onze praktijk zien, dat een ruime meerderheid van de mensen met slaapproblemen met deze methode duurzaam geholpen kan worden. Het wachten is nu op verdere bevestiging van de resultaten door een gerandomiseerd dubbelblind en placebo-gecontroleerd onderzoek. De voorbereidingen voor dit onderzoek zijn reeds gestart.”

Tijdens een sessie met Brainwave Optimization zit de deelnemer in een comfortabele stoel en wordt de hersenactiviteit met behulp van sensoren op verschillende punten op het hoofd gemeten. De BWO software analyseert de hersengolven en laat, op basis van wiskundige berekeningen, specifieke tonen horen op de koptelefoon van de deelnemer. Hierdoor verandert de verhouding (balans) van de hersengolven in het EEG en lijken slaapproblemen te verminderen. Het bijzondere aan de methode is dat er weinig inspanning benodigd is om tot resultaten te komen. Er hoeven geen slaapdagboeken te worden bijgehouden en er zijn geen gesprekken met een psycholoog vereist.

Brainwave Optimization wordt ontwikkeld door Brain State Technologies (VS) en wordt wereldwijd aangeboden door ca. 200 aanbieders. Meer dan 50.000 mensen hebben de methode inmiddels ervaren.


Deel: ' Balanceren van het EEG effectieve behandeling van slaapproblemen '
Lees ook