Gemeente Tilburg


3-12-99

Balie Stads VVV Tilburg in Gemeentelijk Informatiecentrum aan Stadhuisplein

Met ingang van 1 januari 2000

Met ingang van 1 januari 2000 komt de balie van de nieuwe Stads VVV Tilburg in het huidige Gemeentelijk Informatiecentrum aan het Stadhuisplein. Hiermee is op korte termijn de continuïteit van de VVV verzekerd. Op termijn wordt gestreefd naar een VVV met een regionale uitstraling. Dat houdt onder meer in de aanwezigheid van een aantal standaardproducten (naslagwerken, gidsen, folders en geschenkenbonnen), de verkoop van standaardarrangementen en het voeren van een beperkt aantal agentschappen.

De Stads VVV wordt bij de afdeling Publiekvoorlichting van de dienst Publiekszaken ondergebracht omdat daar deze werksoort (informatie, advies, transactie) tot de kerntaken behoort. Op die manier wordt de Stads VVV met het Gemeentelijk Informatiecentrum geïntegreerd waardoor over en weer voordelen ontstaan. Het overgrote deel van de bezoekers van de VVV zijn momenteel de Tilburgers zelf, deze doelgroep wordt ook door de afdeling Publieksvoorlichting benaderd. In die benadering kunnen beide organisaties omzetvoordelen halen; het aantal klantcontacten voor beide organisaties zal immers groeien.

De bedoeling is verder, dat er in het eerste kwartaal van 2000 zodanig voorstellen komen voor een toeristisch-recreatief beleidskader dat dit zijn uitwerking kan hebben op de subsidiecontracten 2001 en verder. Daarnaast wordt voor de jaren 2000 en 2001 geld ter beschikking gesteld voor de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve producten die de promotie van de stad Tilburg ten goede komen.

Deel: ' Balie VVV Tilburg in Gemeentelijk Informatiecentrum '
Lees ook