CDA

Balkenende: gesteld voor keuze Saddam of Bush en Blair kiest kabinet voor de laatsten"

Militair ingrijpen is door het kabinet steeds gezien als de ultieme remedie, het instrument dat gebruikt moet worden als alternatieven niet meer voorhanden zijn. Helaas lijkt dat moment nu aangebroken." Dit zei minister-president Jan Peter Balkenende in zijn verklaring die hij dinsdagmiddag 18 maar aflegde. Balkenende: "De regering heeft altijd gesteld dat, ofschoon een tweede resolutie politiek zeer wenselijk was, resolutie 1441 op zich voldoende basis vormt voor een eventueel militair optreden. Daaraan ligt ten grondslag dat het uitblijven van een tweede resolutie niet tot gevolg mag hebben dat geheel geen actie mogelijk is en Saddam Hoessein geheel verschoond blijft van de ernstige consequenties die hem door de Veiligheidsraad unaniem in het vooruitzicht zijn gesteld bij het niet nakomen van zijn verplichtingen." "De regering betreurt het dat het niet mogelijk is gebleken om tot een nadere resolutie te komen. De regering constateert dat dit de VS en het VK geen andere mogelijkheid openliet dan om nu zonder nadere resolutie tot militaire actie over te gaan. Die actie was op zichzelf uiteindelijk onvermijdelijk bij gebrek aan medewerking van Saddam Hoessein. Daarom steunt de regering de conclusie dat het onvermogen van internationale besluitvorming er niet toe mag leiden dat Saddam Hoessein aan het langste eind trekt en de besluiten van de internationale gemeenschap naast zich neer kan leggen. Dit is het punt waarom het draait."
"De Nederlandse regering is daarmee niet neutraal in haar afweging. Gesteld voor de keuze Saddam Hoessein of Bush en Blair kiest zij zonder aarzeling voor de laatsten. Vandaar ook de politieke steun. Een tweede keuze betreft die van een actieve militaire bijdrage aan het mogelijk ingrijpen van de VS en het VK. De regering heeft daartoe niet besloten, vanwege de overtuiging dat deze verderstrekkende keuze gebaseerd moet zijn op een zo breed mogelijk draagvlak in samenleving en Kamer." "De vraag die dan nog overblijft is wat we willen voor de toekomst van Irak. Een oorlog kan nodig zijn, maar je wint er geen vrede mee. Die moet gewonnen worden door de wederopbouw van Irak wanneer de wapens zwijgen. Nederland is ten volle bereid onder de vlag van de VN daaraan bij te dragen. Het besluit van het kabinet is na zeer zorgvuldige afweging tot stand gekomen en in het volle besef dat velen in Nederland het moeilijk hebben met het vooruitzicht van een oorlog. Ook de regering deelt die gevoelens. Het regime in Bagdad laat ons echter geen andere keuze", aldus de premier.

Deel: ' Balkenende gesteld voor keuze Saddam of Bush en Blair kiest kabinet.. '
Lees ook