Nederlands Architectuurinstituut

NAi

NAi-persbericht, 14 mei 2002

Latent Space

Balkonzaal tentoonstelling NAi

13 juli tot en met 20 oktober 2002

Geen enkele ruimte is neutraal. Elke ruimte kan zowel beangstigend als verleidelijk zijn. In de meeste gevallen is men zich niet bewust van de spanning die een ruimte veroorzaakt. Maar soms wordt die psycho-sexuele lading ervaarbaar en wordt ruimte plotseling ongemakkelijk of juist opwindend. Er heeft iets plaats gevonden of het staat te gebeuren; iets dat verboden, gevaarlijk of juist sexy is. Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) toont in de tentoonstelling Latent Space bijzondere voorbeelden van dergelijke 'gespannen ruimtes'. Ruimtes waarin kwaliteiten aan het licht komen die in de gangbare architectuurpraktijk nauwelijks worden onderkend of gebruikt.

schemer-
gebied Latent Space brengt een selectie werk bijeen van kunstenaars en architecten uit de Verenigde Staten en Europa. In hun werk worden aspecten van de ruimte, die men gewoonlijk uit het bewustzijn verdringt, ontward en blootgelegd. De tentoonstelling introduceert nieuwe interpretatiestrategieën voor het begrijpen en creëren van ruimte in onze tijd. Versluierde aspecten van de gebouwde ruimte die te maken hebben met macht, verlangen, fantasie en fobische angst, worden onthuld. De toeschouwer wordt ondergedompeld in het 'unheimische' schemergebied tussen het volkomen vertrouwde en het vreemde of zelfs afschrikwekkende.
De kunstenaars en architecten werken met zeer uiteenlopende media. Wat ze gemeen hebben is een manier van werken die niet alleen uitgaat van de mogelijke, latente aspecten van ruimte, maar deze ook via de presentatie wil concretiseren. Dit streven zal ook zijn weerslag hebben op de wijze waarop de tentoonstelling wordt ingericht.

ervaring van ruimte In veel van de tentoongestelde werken wordt architectuur beschouwd als een systeem voor het codificeren van relaties tussen mensen, en daar staan onverwachte vormen van ruimtelijke interactie tegenover. In andere werken worden museale conventies op het gebied van presentatie onder de loep genomen, bijvoorbeeld de status van de gladde witte wand of het taboe op fysiek contact met kunstwerken.

Latent Space poogt de ervaring van ruimte tot een onvermijdelijk proces te maken. Veel werk provoceert en daagt uit met als enig doel een onontkoombare dialoog met de toeschouwer. Daardoor heerst er spanning en verwarring tussen de (door de ontwerper) beoogde en (door de toeschouwer) ervaren reactie en daarmee tussen beoogde en feitelijke betekenis. In dit spanningsveld voelt de toeschouwer zich door het werk, en impliciet door zijn maker, begluurd.

deelnemers Kunstenaars en architecten die deelnemen aan Latent Space zijn:
Ricci Albenda, Aziz + Cucher, Katharina Bosse, Diller + Scofidio, Elmgreen + Dragset, Jürgen Mayer H., Ebru Özseçen, Studio Eau Genoux, Alex Schweder. Dirk Krechting en Jasper de Haan maakten het ontwerp voor de tentoonstelling.

---

De tentoonstelling kwam tot stand naar een idee van en in samenwerking met Henry Urbach Architecture in New York.

---

meer informatie NAi publieksinformatie

Voor nadere informatie en beeldmateriaal kunt u zich wenden tot de afdeling communicatie van het NAi (Astrid Karbaat, Cornelis Krul, Lotte Haagsma), tel 010-4401271, fax 010-4366975, e-mail: info@nai.nl.
---

NAi
Nederlands Architectuurinstituut - Museumpark 25 - 3015 CB Rotterdam tel. 010-4401200 - fax 010-4366975 - info@nai.nl

veranderd: donderdag, 16 mei 2002

Deel: ' Balkonzaal tentoonstelling NAi Rotterdam '
Lees ook