Ballast Nedam

Datum 15 juli 2002
Nummer 2002.011

Persbericht

PARLEMENTAIRE ENQUÊTE BOUW

In het persgesprek met de NRC bij de presentatie van de halfjaarcijfers is over het onderwerp "Parlementaire enquête bouw" door de voorzitter van de Raad van Bestuur de volgende reactie gegeven:

"De Parlementaire enquêtecommissie doet nu een onderzoek naar de Nederlandse bouwwereld. Centraal daarin staan mogelijke onregelmatigheden in de mededingingssfeer. Over de betrokkenheid van Ballast Nedam daarbij in het verleden zie ik geen harde bewijzen, maar in absolute zin kan ik het ook niet uitsluiten. Ik weet niet of en wat er zich eventueel heeft afgespeeld. Ik weet niet wat ik niet weet."

Deze verklaring rechtvaardigt niet de kop van het NRC-artikel van afgelopen zaterdag: "Bouwer Ballast geeft kartel toe."
Dat geldt nog sterker voor de zin waarin staat dat Ballast Nedam op deze wijze "toegeeft" betrokken te zijn geweest bij concurrentiebeperkende afspraken.
Van "toegeven" is geen sprake. Daarmee neemt Ballast Nedam afstand van de tekst van het artikel.


---

Inlichtingen
Ballast Nedam N.V
afdeling Public Relations
telefoon (030) 2 85 41 60
www.ballast-nedam.nl

Deel: ' Ballast Nedam weerspreekt NRC-artikel parlementaire enquête bouw '
Lees ook