BaMa-informatie RuG ver onder de maat

Groningen, 27 juni. De Groninger Studentenbond (GSb) maakt zich ernstige zorgen over de informatievoorziening van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) over de invoering van de Bachelor/Masterstructuur. Uit een onderzoek naar deze informatievoorziening onder RuG-studenten blijkt dat ruim de helft van de studenten niet weet wanneer BaMa wordt ingevoerd. Bovendien is de kwaliteit van de informatie flink onder de maat.

Bij de Groninger Studentenbond kwamen veel klachten binnen over de informatievoorziening betreffende de invoering van BaMa. In april/mei 2002 heeft de GSb een elektronische enquête gehouden onder alle RuG-studenten. 2.285 studenten hebben de enquete beantwoord, ruim 10% van de totale studentenpopulatie van de RuG. Veel studenten gaven aan niet voldoende op de hoogte te worden gehouden van wat hen te wachten staat.

Veel faculteiten van de RuG gaan aanstaande september al over op het nieuwe systeem. Hierbij wordt het onderwijs in twee cycli gehakt. Veel opleidingen worden omgegooid en aangepast. De verandering heeft nogal wat voeten in de aarde, zeker voor studenten die om welke reden dan ook studievertraging oplopen. Allerlei overgangsregelingen moeten de doorstroom van studenten versoepelen; verwacht wordt dat er op grote schaal gebruik gemaakt zal worden van die regelingen.

Studenten worden echter nauwelijks op de hoogte gehouden van wat er voor hen geregeld is. Vooral op de faculteiten Geneeskunde en Bedrijfswetenschappen zijn de studenten bijzonder ontevreden.

Voorzitter Kinge Siljee: 'De verandering naar een andere structuur zal voor veel studenten grote gevolgen hebben. Het is ronduit schandalig dat studenten slecht op de hoogte worden gehouden van wat hen te wachten staat. Studenten hebben recht op deze informatie.'

De GSb heeft de respons verwerkt en geanalyseerd in het rapport 'Vage geruchten'. Dit rapport is op te vragen bij de GSb of te downloaden van de website www.gsb-net.nl.

Noot niet voor publicatie:
Voor meer informatie neem contact op met Kinge Siljee (GSb) 050-363 46 75

Deel: ' 'BaMa-informatie RuG ver onder de maat' '
Lees ook