Grontmij

PERSBERICHT

Datum: 31-03-2000

Bamboebrug Amsterdamse Bos
Bamboe voor het eerst op deze schaal in Europa toegepast In het natuur- en recreatiegebied Het Amsterdamse Bos bouwt Grontmij een 175-meter lange bamboebrug, die de bezoeker toegang verschaft tot het Kersenbloesempark. Het is voor het eerst dat in Europa op deze schaal dit materiaal constructief wordt toegepast. Gebruik van bamboe biedt nogal wat voordelen. Het is sterk, groeit snel, is niet duur en het spaart het milieu als alternatief voor bijvoorbeeld tropisch hardhout.

Bij de bouw, die binnenkort is afgerond, zijn 800 bamboestammen uit Costa Rica gebruikt van elk zes meter lang. De voetbrug is uitgevoerd in bamboe, het loopdek bestaat uit stalen roosters en de fundering is van beton. De combinatie van deze materialen geeft de brug een eigentijds uiterlijk.

Kersenbloesempark
Via de brug komen bezoekers in het ongeveer 6 hectare grote Kersenbloesempark, waarvan de kern wordt gevormd door vierhonderd sierkersenbomen. Deze zijn in een cirkel geplant, met daaromheen een natuurlijk bos. Op basis van een voorontwerp van het Ingenieursbureau Amsterdam is aan Grontmij het detailontwerp, de besteksvoorbereiding en de directievoering opgedragen. Het park is in mei klaar. Opdrachtgever van zowel brug als park is de dienst Amsterdam Beheer, afdeling Amsterdamse Bos.

Bamboe als bouwmateriaal
Tijdens de uitwerking van het detailontwerp van het Kersenbloesempark heeft Pim de Blaey, adviseur van Grontmij en tevens voorzitter van de European Bamboo Association afdeling Nederland, het voorstel gedaan om de voetbrug uit te voeren in bamboe. Om de opdrachtgever te overtuigen van de haalbaarheid is een maquette gemaakt en zijn de kosten van hout en bamboe met elkaar vergeleken. Hierna heeft Grontmij een aanbieding gedaan voor de realisatie van de bamboebrug. Om de kwaliteit en leverantie van de bamboe veilig te stellen is een bezoek gebracht aan de bamboeplantages in Costa Rica. Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot de bouw van de brug.

Projectorganisatie
Voor de ontwikkeling en realisatie is vervolgens een bouwteam samengesteld, dat bestaat uit de heren B. Dahmen (opdrachtgever Amsterdamse Bos),
P.H. de Blaey (adviseur Grontmij), J.P. Haasnoot (Haasnoot Bruggenbouw) en C.J. Nell (projectleider bamboebrug en Kersenbloesempark, Grontmij).
Belangrijke aspecten die dit bouwteam moest uitzoeken, waren de kwaliteit en de leverantie van de bamboestammen, de toe te passen bamboeverbinding en de afwerking, de verduurzaming van de stammen, de detaillering van de brug en de planning.
Het bouwteam is bij de ontwikkeling en het ontwerp bijgestaan door bamboedeskundige dr. J.A. Janssen van de Technische Universiteit Eindhoven en de heer M. Leijdekkers van het Bamboe-Informatiecentrum Nederland in Schellinkhout (levering bamboe). Voor ontwerp en berekeningen van de constructie tekende Grontmij.
Enkele technische gegevens

* De lengte van de brug is 175 meter. Het loopvlak is 1,80 meter breed.

* Er zijn drie plateaus van elk circa 30 m2, waaronder een uitzichtpunt.

* De brug is opgebouwd uit segmenten van elk vijf meter.
* De ondergrondse fundering bestaat uit 80 heipalen.
* De brug telt drie trappen (toegang tot het park).
* In totaal zijn er 800 bamboestammen, met een diameter van 10 tot 15 centimeter en een lengte van 6 meter in de brug verwerkt.
* Het hoogste punt van de brug, het uitzichtpunt, bevindt zich op circa 3,60 meter boven het waterpeil.

Achtergrondinformatie
Bamboe:Vriend van alle mensen
Bamboe behoort tot de familie van de grasachtigen. Wereldwijd zijn er ongeveer 1300 soorten beschreven. De meeste komen voor in de tropen en subtropen en leggen in de Hollandse winter direct het loodje. De soorten die zelfs de meest barre elfstedenwinter overleven groeien in gematigde streken van China en Japan of in de hooggebergten van Centraal Azië en Zuid-Amerika. Bamboes zijn er in alle maten, van een halve meter hoog tot giganten van wel 20 tot 30 meter hoog. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze zeer snel groeien; bamboe is zelfs het snelstgroeiende gewas op aarde. Bamboestengels en -stammen bereiken in een groeiseizoen van drie tot vier maanden hun uiteindelijke hoogte. Een scheut van een reuzenbamboe groeit in honderd dagen uit tot een stam met een lengte van 20 tot 30 meter. Met soms wel een diameter van 20 centimeter. Als een telescoop schuift de stengel uit de scheut. Na het groeiseizoen vormt de bamboe zijtakken met bladeren en begint de afharding van de stam. Na vier tot zes jaar is dat proces klaar en kan de stam worden geoogst. Elk jaar vormt de bamboe nieuwe scheuten, waaruit stammen opgroeien. Na vier tot zes jaar kan uit bamboeplantage dus jaarlijks worden geoogst. Vergelijk dit met tropisch hardhout dat er jaren over doet voordat het kaprijp is en de ontbossing die daardoor ontstaat.
Bamboe als bouwmateriaal is niet alleen interessant voor ontwikkelingslanden. Sinds begin jaren negentig wordt het belang van bamboe ook onderkend in de Westerse wereld. De ronde stam kan worden getransformeerd in duurzaam plat materiaal met bijna onbeperkte mogelijkheden. Bamboeparket is hiervan een goed voorbeeld. Bamboe als alternatief voor tropisch hardhout. Maar ook ronde stammen vinden hun nuttige toepassing. Een Nederlands bamboeproject in Costa Rica, ondersteund door de Nederlandse regering, waarbij aardbevingbestendige woningen van bamboe worden gebouwd, is daarvan een voorbeeld. In het verlengde daarvan is het idee ontstaan bamboe toe te passen bij de bouw van de voetgangersbrug in het Amsterdamse Bos. De toepassingen zijn legio. Niet voor niets noemen de Chinezen bamboe vriend van alle mensen.

Deel: ' Bamboebrug in Amsterdamse Bos '
Lees ook