Provincie FlevolandBanengroei in Flevoland blijft bovengemiddeld

In Almere is de vierde editie van de rapportage Economie en Arbeidsmarkt Flevoland gepresenteerd. De rapportage bevat statische gegevens over de Flevolandse economie in 2001. Belangrijkste conclusie is dat ook in Flevoland tekenen zichtbaar zijn van verminderde economische groei, al levert tegelijk de aanhoudende bevolkingsgroei in Flevoland ook nieuwe kansen op voor de arbeidsmarkt.

De teruglopende economische groei heeft in Flevoland in 2001 geleid tot een verminderde groei van het aantal arbeidsplaatsen dan het jaar daarvoor. Kwamen er in 2000 nog 8.000 nieuwe banen bij in 2001 waren dit 6.900 arbeidsplaatsen; dat betekent een groei in 2001 van 6,7% tegen 8,4% het jaar ervoor. Hoewel de procentuele groei van het aantal arbeidsplaatsen nog steeds ruim boven het landelijke percentage ligt, is er toch reden om aan dit aspect extra aandacht te besteden. De beroepsbevolking in Flevoland neemt namelijk nog steeds snel in aantal toe door de constante stroom nieuwbouwwoningen.

Door de veranderende economische omstandigheden is de sterke groei van het zittende bedrijfsleven iets verminderd. De stuwende sector moet een pas op de plaats maken. Desondanks blijft zij, zeker vergeleken met het verleden, op een redelijk hoog niveau presteren. Er is dus geen reden voor grote bezorgdheid, maar het is wel zaak de ontwikkeling op de voet te blijven volgen. Bovendien lijken er goede kansen voor toename van bedrijvigheid in de verzorgende sector. Juist in een periode waarin economische groei afneemt en tegelijk de bevolking sterk groeit, biedt de verzorgende, niet-commerciële sector mogelijkheden op uitbreiding van het aantal banen.

De arbeidsmarkt heeft zich het afgelopen jaar gunstig ontwikkeld. Zelfs het aantal moeilijk plaatsbare werklozen is aanzienlijk gedaald. Maar vanaf de tweede helft van 2001 is er sprake van een kentering. Het besef lijkt doorgebroken dat er een einde is gekomen aan de periode van hoge economische groei. Bedrijven maken momenteel bij het aantrekken van werknemers een pas op de plaats of worden soms zelfs gedwongen hun personeelsbestand in te krimpen. De verwachting is dan ook dat op de arbeidsmarkt minder gunstige tijden aanbreken, met name voor die groepen die van oudsher al een ongunstige positie innemen zoals ouderen, allochtonen en laag opgeleiden.

Meer cijfers over Flevoland.

Deel: ' Banengroei in Flevoland blijft bovengemiddeld '
Lees ook