betalingsinfrastructuur, millenniumverklaring

17 september 1999

geen giraal betalingsverkeer op 31 december 1999

banken verwachten probleemloze millenniumwisseling

de nederlandse bancaire sector ziet met vertrouwen de millenniumwisseling tegemoet. ze gaat uit van een normaal functioneren van het betalings- en effectenverkeer rond de jaarwisseling. op 31 december 1999 kunnen echter geen girale overboekingen worden gedaan. dit vloeit voort uit een eerdere beslissing van de europese centrale bank om het internationale betalingsverkeerssysteem target op die dag te sluiten. alle overige bankdiensten zijn op 31 december wel beschikbaar.

geen giraal betalingsverkeer op 31 december 1999
de sluiting van het internationale betalingssysteem target door de europese centrale bank heeft tot gevolg dat er in en tussen alle europese landen geen giraal betalingsverkeer kan plaatsvinden. dit betekent dat er op 31 december geen girale transacties, inclusief spoedbetalingen, kunnen worden verwerkt. de banken zullen hun cliënten hierover, en over betalingen die nog in 1999 moeten worden uitgevoerd, nader informeren. amsterdam exchanges (aex) is zoals gebruikelijk op 31 december gesloten.

overige dienstverlening rondom jaarwisseling: business as usual alle overige bankdiensten zijn op 31 december beschikbaar. het toonbankbetalingsverkeer (voor pinnen, chippen en credit card-betalingen) en de geldautomaten werken zoals altijd. wel kan het voorkomen dat bij de jaarwisseling een aantal geldautomaten in de oudejaarsnacht wordt afgesloten om vandalisme te voorkomen. de meeste kantoren hanteren de openingstijden die gebruikelijk zijn op oudejaarsdag. het publiek hoeft geen maatregelen te treffen. extra geld opnemen is niet nodig en wordt uit oogpunt van veiligheid afgeraden.

goed voorbereid
de bancaire sector is al in 1996 begonnen met het aanpassen en testen van de automatiseringssystemen en netwerken met het oog op het millenniumprobleem. de interbancaire betalingssystemen en -producten zijn door de banken en interpay gezamenlijk onderzocht en getest op millenniumgevoeligheid en daar waar nodig aangepast of vervangen. op grond daarvan verwachten de banken geen problemen te ondervinden tijdens de komende jaarwisseling. de bancaire sector is zich steeds bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een ongestoord functioneren van het betalings- en effectenverkeer. daarom zijn er permanent voorzieningen en procedures die onmiddellijk van kracht worden als systemen door in- of externe factoren buiten werking raken. de millenniumwisseling levert in die zin geen bijzondere situatie op. alle banken hebben individueel en gezamenlijk de continuïteitsplannen nog eens aan een extra toets onderworpen. bovendien zijn er voor de jaarwisseling, naast de gebruikelijke personele bezetting tijdens avond- en weekenddiensten, extra teams aanwezig. mochten zich tegen de verwachtingen in storingen voordoen, dan zullen cliënten daar geen of minimale hinder van ondervinden.

Deel: ' Banken verwachten probleemloze millenniumwisseling '
Lees ook