Nederlandse Vereniging van Banken

04/06/02
Banken waarschuwen voor fraude met pinpassen


01/05/02
NVB biedt rapport toegankelijkheid betalingsverkeer aan minister zalm AAN


Amsterdam, 4 juni 2002

BANKEN WAARSCHUWEN VOOR FRAUDE MET PINPASSEN
De NVB en Interpay Nederland hebben in opdracht van de banken een nieuwe folder "Pinnen: hou het veilig" gemaakt. Dat dit nodig was blijkt wel uit het feit dat criminelen erin zijn geslaagd de afgelopen periode tientallen PINpassen in handen te krijgen en de daarbij behorende PINcodes te weet te komen. Met valse passen is vervolgens contant geld opgenomen, terwijl de originele PINpas en de PINcode nog in het bezit van de pashouder waren. De banken adviseren het publiek de rekeningoverzichten goed te controleren en de bank onmiddellijk te waarschuwen wanneer zich een verdachte betaling of geldopname met hun PINpas heeft voorgedaan.

Recente fraude
Onderzoek heeft uitgewezen dat criminelen er recentelijk in zijn geslaagd om op een tweetal plaatsen enkele tientallen PINpassen op een of andere wijze te kopiëren en de pincode te bemachtigen. Met deze passen werd vervolgens geld opgenomen. De hierdoor gedupeerde bankklanten worden na controle schadeloos gesteld. Politie en justitie zijn inmiddels ingeschakeld. Een nader onderzoek wordt ingesteld. De banken adviseren het publiek de bank onmiddellijk te waarschuwen wanneer zich een verdachte betaling of geldopname met hun PINpas heeft voorgedaan, en eventueel de PINpas te laten blokkeren. Ook wordt het publiek opgeroepen de bank direct te waarschuwen wanneer men vermoedt dat er iets verdachts met een geldautomaat of betaalautomaat aan de hand lijkt te zijn.

Pinnen: hou het veilig
De belangrijkste tips voor veilig PINgebruik zoals in de folder gemeld zijn:

* Houd uw PINcode altijd geheim

* Bewaar uw PINpas altijd zorgvuldig

* Draag altijd het meldnummer voor blokkeren bij u*
* Neem geen geld op als u zich niet veilig voelt bij een geldautomaat

* Betaal op andere wijze als u vermoedt dat u niet veilig kunt pinnen

* Meld onveilige omstandigheden voor gebruik van de PINpas direkt aan uw bank

Deel: ' Banken waarschuwen voor fraude met pinpassen '
Lees ook