Rabobank Nederland

Hans Smits tijdens opening hoofdkantoor Rabobank Sneek BANKIEREN VIA TELEFOON, PC EN INTERNET BLIJFT SPECTACULAIR GROEIEN
4 februari 2000

Bankieren via telefoon, PC en Internet blijft spectaculair groeien. Eind 1999 werd bij de Rabobank al 44% van de beleggingsorders langs electronische weg afgewikkeld. Ook in het betalingsverkeer tekent zich de verschuiving naar electronische dienstverlening duidelijk af. Hier werd eind 1999 circa 40% van de overschrijvingen en acceptgiros langs electronische weg afgewikkeld. Dat zei hoofddirectievoorzitter Hans Smits bij de opening van het nieuwbouw bankkantoor van de Rabobank in Sneek. Smits benadrukte dat bij deze ontwikkeling de Rabobank voor haar klanten onverminderd de dichtbij-bank blijft. "We blijven onze klanten bedienen vanuit een fijnmazig en kleinschalig vestigingennetwerk en kruipen, zo mogelijk, nog dichter naar onze klanten toe. De directe kanalen zijn daarbij een ondersteuning."

Zowel bedrijven als particulieren zijn bij de Rabobank de afgelopen jaren op grote schaal gebruik gaan maken van telefoon, PC en internet voor betalen, sparen en beleggen. Van de beleggingsorders wordt inmiddels 44% langs electronische weg afgewikkeld tegen 36% een jaar eerder. Ongeveer 30% van de orders liep via de telefonische Rabo Orderlijn. Het aantal effectenorders dat via Internet werd opgegeven, verdubbelde ten opzichte van 1998 en was eind 1999 goed voor ruim 14% van het totaal aantal orders. Ook in het betalingsverkeer tekent de verschuiving naar electronische transacties zich duidelijk af. Eind
1999 werd circa 40% van het totaal aantal overschrijvingen en acceptgiros via internetbankieren en telebankieren gedaan, tegen 35% eind 1998.

Deze trend laat zich ook zien in de dienstverlening via de telefoon. Smits gaf aan dat de Rabofoon, het telefonische systeem voor overboekingen en voor saldo-informatie, in 1999 zon 34 miljoen keer door klanten is geraadpleegd. Een stijging van 30% ten opzichte van
1998. Klanten boeken via de Rabofoon maandelijks 300.000 keer bedragen over naar hun eigen betaal- en spaarrekeningen. De mogelijkheid om prepaid telefoonkaarten via de Rabofoon op te laden wordt momenteel per maand 80.000 keer benut.

Smits noemde de voordelen van de alternatieve kanalen evident: De klant kan zelf het moment kiezen waarop hij zijn transactie wil verrichten en is niet meer gebonden aan de openingstijden van het fysieke bankkantoor. De bank is in feite 24 uur per dag geopend. Ten tweede is de dienstverlening via electronische weg zowel voor de klant als voor de bank efficiënter.

Smits verwacht dat de komende jaren een verdere verschuiving van transacties, die via kantoren verlopen naar transacties, die de klant langs electronische weg verricht. "De moderne bankklant wil steeds meer zelf kunnen doen, maar eist voor ingewikkelder bankdiensten steeds meer deskundigheid van zijn bank. Voor onze coöperatieve bank is het de komende jaren dan ook de opdracht om die behoeften aan meer diensten-op-afstand te ondersteunen en tegelijkertijd de kwaliteit van ons kantorennet op een hoog peil te houden. De Rabobank kruipt daardoor, zo mogelijk, nog dichter naar haar klanten toe."

Smits nam de vrees weg dat oudere klanten bij deze technische ontwikkelingen in de knel zouden kunnen komen. "De nieuwe technische middelen zullen steeds klantvriendelijker zijn. De klant, die de ontwikkelingen naar doe-het-zelf-transacties niet wenst, zal in de toekomst nog steeds terecht kunnen bij ons. Op tal van plaatsen hebben we daar passende en creatieve oplossingen voor, zoals bijvoorbeeld afspraken met lokale ondernemers, die de kasfunctie van de bank waarnemen."

Rabobankorganisatie Rabobank Nederland Externe Communicatie Telefoon (030) 216 2822/216 2460 Telefax (030) 216
1916

Deel: ' Bankieren via telefoon, pc en internet blijft groeien '
Lees ook