Banksparen beter dan eigen beheer pensioen voor DGA


OUDERKERK AAN DE AMSTEL, 20080825 -- Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) is zelf verantwoordelijk voor de opbouw van zijn pensioen, banksparen wordt door adviseurs vaak over het hoofd gezien terwijl dit bijna 20% meer pensioen oplevert.

Anno 2008 kan de pensioenopbouw grofweg op 3 manieren, namelijk:

-In eigen beheer (al dan niet in een pensioen BV)
-Bij een verzekeraar
-Priv in een lijfrenteverzekering, maar nu ook in een lijfrente-rekening.

In de discussie tussen de accountant en de pensioenadviseur volgde Geijsel Adviesgroep meestal het standpunt van de accountant om het ouderdomspensioen in eigen beheer te voeren. De liquiditeit blijft dan namelijk in onvoorziene omstandigheden ten behoeve van de onderneming beschikbaar en het overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsrisico kan dan separaat verzekerd worden. Bij de tweede optie, verzekering van het ouderdomspensioen drukken de verzekeringskosten van zo'n 15% per jaar zwaar op het rendement. Echter met de introductie in 2008 van lijfrente-banksparen is dit nadeel achterhaald nu de mogelijkheid bestaat om lijfrentestortingen niet meer uitsluitend bij een verzekeraar maar ook bij een bank onder te brengen.

Hiermee ontstaat de vraag of een DGA zijn pensioen in eigen beheer moeten voeren of helemaal geen pensioenregeling in de onderneming moet optuigen om in priv, buiten de onderneming om, zijn pensioen te regelen.

Eigen Beheer pensioen kan zowel in- als extern. Bij intern Eigen Beheer blijft de pensioentoezegging en reserve binnen de werk-BV. Bij extern Eigen Beheer worden de reserves in een aparte vennootschap gestald, zodat ze buiten een onverhoeds faillissement blijven. De jaarlijkse kosten van extern eigen beheer bedragen zo'n 1000 euro per jaar vanwege de extra actuarile-, accountant-, notaris- en Kamer van Koophandel kosten.

De kosten van lijfrentesparen via de bank zijn te verwaarlozen, maar hoe zit het nu fiscaal?

Een fictieve pensioenpremie van 10.000 euro per jaar kost de BV na aftrek van 25% vennootschapsbelasting (Vpb) 7.500 euro.
Bij geen pensioenpremie valt deze 10.000 euro in de winst en blijft er 7.500 over in de BV. Als deze 7.500 daarna als dividend uit de BV naar priv wordt gehaald betaalt de DGA 15% dividendbelasting en houdt hij 5625 euro netto over. Omdat deze DGA 52% inkomstenbelasting betaalt mag deze 5625 euro worden gebruteerd naar een lijfrentepremie van 11.718,= per jaar.

De voorbeeld DGA heeft in plaats van een pensioeninleg van 10.000 euro per jaar met 1.000 euro kosten een jaarlijkse inleg van 11.718 euro zonder noemenswaardige kosten.

Terwijl de beheerkosten wegvallen wordt de uiteindelijke pensioenopbouw maar liefst 17 % hoger!

Geijsel Adviesgroep komt dan ook tot de conclusie dat het door de introductie van banksparen financieel niet meer voordelig is om pensioen in Eigen Beheer te gaan voeren.


Deel: ' Banksparen beter dan eigen beheer pensioen voor DGA '
Lees ook