Banners.nl: een nieuw platform voor online advertising

De talloze onderzoeken naar webvertising hebben bijna allemaal dezelfde uitkomst: internet wordt als advertentiemedium steeds belangrijker. Op een website kan immers kostenefficiënt en selectief worden geadverteerd. Steeds meer organisaties ontdekken de mogelijkheden van deze manier van adverteren; ze missen echter een centraal informatiepunt. De NetlinQ Groep realiseert zich het groeiende belang van een goede informatievoorziening over dit onderwerp en lanceert daarom op maandag
21 december de site www.banners.nl, hét online kenniscentrum- en communicatiecentrum voor webvertising.

Banners.nl is een portal site voor alle informatie op het gebied van (inter)nationale webvertising en is zowel interessant voor ‘beginners’ als voor ‘gevorderden’. Banners.nl informeert over de laatste ontwikkelingen op het gebied van internet-advertising en fungeert als een platform voor iedereen die hierover wil communiceren. Naast de site is er ook de nieuwsbrief Banners.nl richt zich op alle vormen van online advertising.

De rubrieken op Banners.nl

De informatie op Banners.nl is onderverdeeld in de volgende rubrieken: Handleiding: Nieuwkomers op het vakgebied vinden hier een introductie in de basics van webvertising.

Gids: Organisaties die dienstverlenend zijn op het gebied van webvertising kunnen zich profileren in deze bedrijvengids. Platform: Het Platform is het dynamische, interactieve gedeelte van de site. De branche in gesprek: het Platform betekent communicatie voor, met en door professionals op het gebied van online-advertising. Nieuwsbrief: De nieuwsbrief Klik hier! brengt tweewekelijks het laatste nieuws op het gebied van webvertising.

Banners.nl is een initiatief van de NetlinQ Groep. Andere partijen zijn inmiddels gevraagd te participeren. De site zal geëxploiteerd worden op basis van sponsoring, advertenties en inkomsten uit gidsvermelding.

De NetlinQ Groep

De NetlinQ Groep is sinds haar eerste activiteiten in 1995 razendsnel uitgegroeid tot een van 's lands toonaangevende internetproducenten met zo’n 40 werknemers en ruim 100 klanten waaronder aansprekende accounts als Amstel Bier International, Lucent Technologies, Libresse, Volkswagen, Polygram, Teleac/NOT, Eurocard/Mastercard, Luchthaven Schiphol, Gemeente Den Haag en enkele van de grootste reclamebureaus en (branche-)vereningingen in Nederland.

Deel: ' Banners.nl een nieuw platform voor online advertising '
Lees ook