Gemeente Barendrecht

Persbericht nummer 73, 8 juli 2002

Barendrechtse college woedend:
Besluit intrekken TramPlus-tracé onacceptabel

BARENDRECHT In Barendrecht is geschokt gereageerd op het advies van het Rotterdamse college van b&w het raadsbesluit over de aanleg van het TramPlus-tracé naar Carnisselande in te trekken. Wethouder Kees Silvis noemt het advies aan de Rotterdamse Raad onacceptabel en desastreus. Met het intrekken van het besluit staat de hele Trampluslijn ter discussie. Duidelijk is dat Barendrecht het er niet bij laat zitten en in ieder geval een miljoenenclaim gaat indienen bij de gemeente Rotterdam. Barendrecht zal er a.s. woensdag in de regioraad voor blijven vechten dat de TramPlus-lijn naar Carnisselande alsnog via de Groene Hilledijk en de Dordtsestraatweg zonder verdere vertraging wordt aangelegd.

Geloofwaardigheid in het gedrang

In een brief aan de Raad geeft het Rotterdamse college aan dat het bezoek van de minister er toe heeft geleid dat het Rotterdamse college het niet verantwoord acht het besluit uit te voeren zonder dat de geloofwaardigheid van de overheid in het gedrang komt. Wethouder Silvis begrijpt dat het college door het optreden van de minister in een lastig parket is gekomen maar vindt tegelijkertijd dat er door de overheid verwachtingen zijn gewekt bij de bewoners van Carnisselande. "Jarenlang is aangegeven dat bewoners van Carnisselande kunnen rekenen op een snelle openbaarvervoersvoorziening naar het centrum van Rotterdam in de vorm van Tramplus. Nu lijkt alles er op dat Rotterdam af wil van Tramplus. Als je bedenkt dat 25.000 inwoners is toegezegd dat er een snelle Tramplus verbinding komt en je trekt vervolgens het tracé besluit in, dan praat je over het in gedrang zijn van de geloofwaardigheid van de overheid. Dit is niet te verkopen aan de inwoners van Carnisselande."

Indien de Rotterdamse Raad akkoord gaat met het intrekken van het besluit volgt er een nader onderzoek naar het tracé waarbij Carnisselande het beste met het OV-net van Rotterdam verbonden kan worden, aldus b&w van Rotterdam in een brief aan de gemeenteraad. Verdere vertragingen zijn daarmee een feit. Wethouder Silvis: "Uiteraard zullen wij er alles aan doen om ons belang hierin veilig te stellen. Wij zoeken contact met de provincie om na te gaan of een aanwijzingsprocedure hier op zijn plaats is. Het gaat hier wel om de hoofdontsluiting van Carnisselande. Het is geen Rotterdamse verbinding die toevallig ook nog een aftakking richting Barendrecht heeft. Door het advies van het Rotterdamse college wordt echter een streep door de rekening gezet." De oproep van het Rotterdamse college om verder onderzoek te doen is in de ogen van de wethouder helemaal een dooddoener. Er is in het verleden veel onderzoek gedaan naar mogelijke aansluitingen. Conclusie van al deze onderzoeken is dat de Tramplusverbinding de beste mogelijkheden biedt. Studeren heeft dus op dit moment in onze ogen weinig zin. Onderzoek leidt alleen maar tot verder vertraging en de Tramplus moet er gewoon komen."

Einde persbericht nummer 73

Deel: ' Barendrecht vindt intrekken TramPlus-tracé onacceptabel '
Lees ook