Vlaamse Volksunie

Europarlementslid Bart Staes pleit voor Comité P op Europees niveau (06/09/01)

Dienstdoend EU-voorzitter Annemie Neyts omschrijft de voorstellen om - in navolging van het Belgische voorbeeld - een Comité P en een Comité I op te richten voor het toezicht op de Europese politiekoepel als "interessante gedachten". Ze legde haar voorzichtige verklaring af in antwoord op een vraag van europarlementslid Bart Staes over het onderzoek naar onregelmatigheden bij Europol tijdens het vragenuurtje.

Neyts kon nog geen uitsluitsel geven over het vermeende gebruik van gestolen informatietechnologie door Europol omdat hiernaar een gerechtelijk onderzoek loopt in Duitsland. De Europese ministers erkennen dat ze ten aanzien van Europol verantwoordelijkheid dragen. "De uitvoering van contracten is echter een aangelegenheid die in de eerste plaats ressorteert onder de bevoegde diensten van Europol," aldus nog Neyts. "De kwestie wordt momenteel dus behandeld door de directeur van Europol, onder toezicht van de raad van bestuur. De Raad beschikt echter over informatie dat alle contracten die indertijd zijn afgesloten door Europol thans door een zelfstandig extern bureau worden doorgelicht ingevolge een beslissing van de raad van bestuur van Europol. Het onderzoek naar de vermeende diefstal van software en het eventuele gebruik hiervan is voor verder onderzoek doorgezonden naar de officier van justitie in Den Haag. Een parallel gerechtelijk onderzoek is in Duitsland geopend."

Europarlementslid Staes kijkt alvast uit naar de resultaten van het gerechtelijk onderzoek. Hij volgt de Europol- en Sensusdossiers (zie persmededeling van 5 september Veroordeelde Duitse geheim agent blijft projectcoördinator Europese Commissie) reeds enkele maanden van nabij. Eén van de kernvragen heeft betrekking op de herkomst van de informatietechnologie die aan de basis ligt van de Europolsystemen Eurint en Europolis. Er zijn aanwijzingen dat Europol mogelijks op illegale wijze gebruikmaakt van de gepatenteerde Polygon-technologie van het bedrijf Polygeneses uit München.

In z'n slotrepliek vroeg Staes nog de aandacht van de Europese ministers voor "het gevoel bij de publieke opinie en bij een groot deel van de politieke wereld dat er onvoldoende democratische controle is op Europol". Hij wees op de verschillende denkpistes om deze controle te intensiveren: een aanpassing van de OLAF-verordening en/of de oprichting van een Comité P en een Comité I voor het toezicht op Europese politie- en inlichtingendiensten, in navolging van het Belgische voorbeeld. Neyts stelde "dat wij eerst willen wachten op de eventuele concretisering van die interessante gedachten die momenteel vorm krijgen".

Auteur:
VU&ID-fractie - Europees Parlement
Bart Staes - Lid van het Europees Parlement

Meer informatie:
Contactpersoon: Filip Vandenbroeke
Telefoon: 02/284.7.642.
Fax: 02/284.9.642.
E-post: fvandenbroeke@europarl.eu.int
Url: http://bartstaes.vu.be

Zoekwoorden:

Deel: ' Bart Staes pleit voor Comité P op Europees niveau '
Lees ook