CDA

Bartho Pronk over ESF-brief van kabinet

In de toelichting op de korting van ruim 400 miljoen gulden kiest het Nederlandse kabinet een risicovol traject. In plaats van volmondig te erkennen dat er grove fouten zijn gemaakt, en overleg te vragen over de hoogte van het bedrag, stelt Nederland de werkwijze van de Europese Commissie ter discussie. Deze harde lijn is risicovol omdat de Europese Commissie voortdurend in overleg is geweest met Nederland over de samenstelling van het befaamde Nederlandse accountantsrapport waarop de grote korting is gebaseerd. De Europese Commissie heeft herhaaldelijk gevraagd om een meer evenwichtige benadering en om uitbreiding van het aantal gecontroleerde projecten. Nederland is daarop niet ingegaan en staat daarom nu zwak in het verweer over de kwaliteit van het rapport.

Verder heeft de Europese Commissie in antwoord op schriftelijke vragen mij al in juni geschreven onverkort te willen vasthouden aan de regels. De Europese Commissie heeft \"met bewijsstukken gestaafde facturen\" nodig. Commissaris Diamantopoulou schrijft verder: \"De Commissie zal deze documenten zorgvuldig controleren en er zo op toezien dat de projecten op een transparante, doelmatige en correcte manier volgens de vigerende verordening worden uitgevoerd.\"

Volgens Bartho Pronk heeft de Europese Commissie niets anders gedaan dan de regels strikt toepassen, op een wijze waarop Nederland zelf al sinds jaar en dag heeft aangedrongen. Het is dan niet verstandig om in de brief van het kabinet de werkwijze van de Commissie ter discussie te stellen.\"

Deel: ' Bartho Pronk over ESF-brief van kabinet '
Lees ook