Bartiméus


PERSBERICHT
Doorn, 9 juli 2002

Bartiméus

Een gewoon huis met bijzondere bewoners:
Slechtziende bewoners Vossenkamp

De Vossenkamp is een gewone straat in een gewone buurt. Verzorgde huizen en tuinen en behoorlijk wat groen. Vossenkamp 5 en7 zijn ook gewone huizen, maar sinds kort heeft het bijzondere bewoners. De bewoners zijn namelijk allemaal slechtziend of blind en hebben een lichte verstandelijk beperking. Bartiméus heeft ervoor gezorgd dat beide woningen zijn aangepast, zodat zij hier met de nodige begeleiding zelfstandig kunnen wonen.

Een deel van de zeven mensen dat hier nu woont, stond al een hele poos op de wachtlijst om kleinschalig en geïntegreerd te kunnen wonen. De anderen woonden voorheen bij Bartiméus in Doorn. Ze hebben allen een visuele beperking en wilden graag in het dorp wonen. Dat was volgens Bartiméus prima mogelijk, maar dan moest wel de woning flink aangepast worden. Op de begane grond is bijvoorbeeld een appartement rolstoeltoegankelijk gemaakt, op de zolderverdieping zijn twee appartementen voor bewoners die zelf voor hun maaltijden kunnen zorgen. Verder is rekening gehouden met kleurcontrasten en verlichting. Ook is veel aandacht besteed aan veiligheid door bijvoorbeeld brandalarmering. Een gidsplankje is aangebracht om met de blindenstok het eigen huis te kunnen vinden.

Inmiddels wonen de nieuwe bewoners al een dikke maand naar volle tevredenheid in hun nieuwe woning. De eerste contacten met de buren zijn gelegd en binnenkort is er "open huis", waarbij buurtbewoners ook worden uitgenodigd.

Achtergrondinformatie over Bartiméus
Bartiméus
onderwijs, zorg- en dienstverlening aan mensen met een visuele handicap

Bartiméus helpt kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen leven, leren en werken met hun visuele en/of meervoudige beperking. De organisatie bestaat uit Regionale Hulpverlening, de Bartiméus Onderwijsinstelling en Bartiméushage.
· De Regionale Hulpverlening biedt hulp dicht bij huis aan mensen met een visuele beperking uit de betreffende regio.
· De Bartiméus Onderwijsinstelling biedt ambulante onderwijskundige begeleiding (AOB), speciaal basis- en voortgezet onderwijs in Zeist en Doorn van zmlk- tot vmbo-niveau.
· Bartiméushage biedt zorg- en dienstverlening aan mensen met een visuele én verstandelijke beperking. Dit gebeurt in een aantal woonafdelingen en een dagactiviteitencentrum in een beschermde omgeving en ook op plaatsen in een dorp, waar cliënten met begeleiding arbeid verrichten of wonen.
Wanneer leven, leren, werken met een visuele beperking tot vragen leidt, is Bartiméus beschikbaar voor een passend, persoonlijk en professioneel antwoord.

Deel: ' Bartiméus vestigt slechtziende bewoners in de Vossenkamp, Driebergen '
Lees ook