persbericht

bascom opent website voor e-business

bascom nederland b.v., een dochteronderneming van basf nederland b.v., heeft met ingang van 1 december 1999 een internet-website geopend voor electronic-business. het betreft een website waar de klanten op eenvoudige en heldere wijze een offerte kunnen anvragen en bestellingen kunnen doen.

met het openen van deze website (https://www.bascom.nl) beoogt bascom een snellere service aan haar klanten te kunnen bieden, wanneer het gaat om productoverzicht, offertes en bestellingen. gebleken is dat een groot aantal klanten er zeer positief tegenover staan wanneer zij op deze snelle en efficiente wijze hun bestellingen kunnen doorgeven.

de website is tot stand gekomen in overleg met de zwitserse- en de belgische bascom organisaties en is geheel aangepast aan de wensen, die nederlandse klanten hebben kunnen uiten in een eerder dit jaar gehouden onderzoek.

naar verwachting zal e-business in de toekomst een grote vlucht nemen. reeds in het begin van 1999 is daarom besloten over te gaan op deze manier van werken. een klein jaar aan overleg, voorbereiding en testsituaties zijn noodzakelijk gebleken om mogelijke tekortkomingen in de site te ondervangen. daaruit is eveneens gebleken dat electronische facturering nog niet aan die eisen kan voldoen die het boekhoudsysteem vereist, zodat daar nog een toekomstige uitbreiding valt te verwachten.

bascom nederland b.v. in arnhem is een verkooporganisatie die voortgekomen is uit basf nederland b.v. bascom richt zich op de zogeheten 'handelsklanten'. dit zijn nationale klanten die passen binnen een gestandaardiseerde vorm van marktbewerking. de europese bascom-organisaties werken samen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van elkaars voorraden.

bnl/990212

home

Deel: ' BASCOM opent website voor electronic-business '
Lees ook