BASF

BASF publiceert rapport 'Social Responsibility 2001'

Ook in 2001 was BASF actief op vele terreinen van verantwoord ondernemerschap. Al deze activiteiten zijn beschreven in het zojuist verschenen Social Responsibility-rapport.

BASF-medewerkers uit India die een dag salaris doneren aan de slachtoffers van een aardbeving, wereldwijd vergelijkbare arbeidsstandaarden, maar ook BASF-medewerkers in Nederland die zich actief inzetten voor projecten in achterstandswijken; ook in 2001 was BASF actief op vele terreinen van verantwoord onderschap. Al deze activiteiten zijn beschreven in het Social Responsibility-rapport dat onlangs verscheen.

Het 68 pagina's tellende jaarverslag "Social Responsibility 2001" geeft een overzicht van de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar binnen zo'n 100 verschillende bedrijven van de BASF-groep hebben afgespeeld.
In dit verslag worden centrale thema's aan de orde gesteld zoals 'medewerkers', 'milieu', 'mensenrechten' en 'markt & dialoog'. Om de transparantie te verhogen heeft BASF het verslag dit jaar laten verifiëren door het externe bureau Deloitte & Touche. Zij geven aan dat "BASF geschikte en relevante managementsystemen en structuren heeft die het mogelijk maken om de fundamenteel erkende normen zeker te stellen."

'Verantwoord ondernemen is een factor waarmee wij ons kunnen onderscheiden', zegt Dr. Jürgen Strube, voorzitter van de Raad van Bestuur van BASF AG, in het voorwoord van het rapport. 'Aan deze concurrentieslag willen wij graag meedoen hoewel we weten dat er nog vele uitdagingen voor ons liggen.'

Om het duurzame denken en handelen kracht bij te zetten in de doelen van de onderneming en dit te verankeren in de strategie, heeft BASF in juni 2001 als één van de eerste ondernemingen een "Sustainability Council" opgericht.
Taak van deze commissie - onder leiding van de voorzitter van de Raad van Bestuur, Eggert Voscherau - is om structuren en instrumenten te ontwikkelen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

Een voorbeeld van zo'n instrument is de implementatie van sociale criteria binnen audits die BASF verricht op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid.
Een gedetailleerd voorstel is op dit moment in ontwikkeling. Concreet betekent dit dat er aandacht wordt besteed aan de rechten van de mens in een land waar BASF zich vestigt en dat het bedrijf standaardnormen hanteert op het gebied van arbeidsvoorwaarden wereldwijd. Het respecteren van deze standaardvoorwaarden betekent bijvoorbeeld dat het weekloon dat de bedrijven van BASF wereldwijd betalen hoger is dan in sommoige landen op grond van de wet betaald moet worden.
Ook ten aanzien van haar leveranciers legt BASF de lat hoog. Leveranciers die in strijd handelen met deze regels, lopen het risico dat BASF de overeenkomst beeindigt, eventueel zelfs zonder waarschuwing.

In het rapport wordt ook melding van pensioenplannen die BASF voor haar medewerkers ontwikkelt. Het belang van bedrijfspensioenregelingen neemt toe, zeker nu in de wereld de wettelijke pensioenregelingen meer en meer onder druk komen te staan. Vandaag de dag hebben vier van de vijf BASF ondernemingen een eigen bedrijfspensioenregeling. Voor sociale voorzieningen, pensionering en ondersteuning trok BASF in 2001 wereldwijd 1,2 miljard euro uit.

De wijze waarop een onderneming met al dit soort factoren omgaat blijkt ook een rol te spelen in investeringsbeslissingen. Binnen BASF is men bezig een model te ontwikkelen dat naast economische parameters en eco-efficiëncy analyses ook het belang van sociale factoren mee weegt. Dit model zal worden toegepast als er beslissingen moeten worden genomen over investeringen of als er een keuze gemaakt moet worden tussen verschillende te financieren projecten.

Het verslag zorgt voor een compleet beeld van de activiteiten die BASF onderneemt op het gebied van duurzaam ondernemerschap.

Het verslag "Social Responsibility 2001" kan afzonderlijk of samen met het jaarverslag 2001 en het verslag "Environment, Safety, Health report" besteld worden, zowel in het Engels als in het Duits. U kunt het verslag digitaal bestellen ( www.basf.de/mediaorders).

Printvriendelijke versie van dit artikel

BNL 02 jul 2002

---

Voor nadere informatie:

BASF Nederland B.V.
Barbara Onsman-van Logtestijn
tel: 026 - 3717 457
fax: 026 - 3717 203

Deel: ' BASF publiceert rapport 'Social Responsibility 2001' '
Lees ook