ELECTRONIC COMMERCE PLATFORMNL

VN richten basis in volgende generatie e-business technologie

VERENIGDE NATIES RICHTEN BASIS IN VOOR DE ONTWIKKELING VAN VOLGENDE

GENERATIE E-BUSINESS TECHNOLGIEEN

Resultaten EDIFACT Working Group bijeenkomst (EWG), Rotterdam, 10-14 September 2001

Vitale functies binnen onze maatschappij zoals, inkopen, gezondheidszorg en transport vinden plaats op basis van de uitwisseling van geautomatiseerde informatie. Vandaag de dag is deze uitwisseling met name gebaseerd op UN/EDIFACT (United Nations/Directories for Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), wereldwijd de meest gebruikte standaard voor elektronisch zakendoen. Hoewel het gebruik hiervan in het alledaagse leven nauwelijks zichtbaar is voor de consument is het van wezenlijk belang voor de economie.

Vorige week kwam de standaardisatie-afdeling van de Verenigde Naties op uitnodiging van ECP.NL tezamen in Rotterdam voor haar halfjaarlijkse bijeenkomst.

Belangrijk resultaat van de bijeenkomst in Rotterdam is de overeenstemming over de oprichting van een nieuw electronic business Working Group (ebWG) waarbinnen proces- en IT experts standaarden kunnen ontwikkelen die op internet gebaseerde zakelijke e-business standaarden en Electronic Data Interchange (EDI) combineren.

'Op basis van 20 jaar ervaring met de ontwikkeling van elektronische uitwisselingsstandaarden, zien we dat er nu een dringende behoefte bestaat aan de beschrijving en publicatie van onze kennis van bedrijfsprocessen in standaardmodellen. aldus Pierre Georget, voorzitter van de UN/EDIFACT Working Group (EWG). .In deze bijeenkomst hebben we een nieuwe strategie en open platform voorbereid om EDI en op Internet gebaseerde zakelijke e-business standaarden te ontwikkelen.

Onder de Verenigde Naties werkt EWG al jarenlang aan de standaardisatie van elektronische berichtenuitwisseling ten behoeve van elektronisch zakendoen. Met name gericht op de ontwikkeling van UN/EDIFACT. De EWG wil nu de kennis die in de loop der jaren is opgebouwd gebruiken ten behoeve van een nieuwe e-business generatie. Deze ontwikkeling is van wezenlijk belang voor het bedrijfsleven. Vanuit Nederland was dan ook een ruime vertegenwoordiging van organisaties uit diverse belanghebbende sectoren, o.a.: haven (P&O Nedlloyd, Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, ECT), douane, retail (EAN Nederland), financieel (Interpay).

De groep heeft geleerd dat, ondanks de snelle technologische ontwikkelingen, de fundamentele zakelijke processen en handelingen nagenoeg hetzelfde blijven. Daarom is besloten de beschrijving van bedrijfsprocessen te scheiden van hun syntax gebaseerde implementatie zoals UN/EDIFACT en XML of toekomstige technologieën. De keuze voor een scheiding tussen de procesmatige en technische aspecten is mede bedoeld om op korte termijn in te kunnen springen op de ontwikkeling van een wereldwijde XML standaard ten behoeve van elektronisch zakendoen te ontwikkelen.

Het EWG voorstel ten aanzien van deze toekomstige structuur en organisatie is raadpleegbaar via:
https://www.ecp.nl/tens/EWG/index.htm

Voor meer informatie over EWG zie: www.edifact-wg.org

Electronic Commerce Platform Nederland
Postbus 262
2260 AG Leidschendam
Tel. 070-4190 309

Electronic Commerce Platform Nederland (ECP.NL) is in 1998 opgericht als het nationaal kennis- en coördinatiecentrum voor electronic commerce. Doel van ECP.NL is om in een samenwerkingsverband van partijen de versnelde en gecoördineerde invoering van electronic commerce te bevorderen. In dit samenwerkingsverband zijn gebruikers, aanbieders, intermediaire organisaties, de overheid en onderwijs- en onderzoeksinstellingen actief. ECP.NL benadert elektronisch zakendoen als een strategische en ingrijpende ontwikkeling voor de Nederlandse economie en concurrentiepositie.

Voor meer informatie over ECP.NL: https://www.ecp.nl

Informatie voor de redactie:
Electronic Commerce Platform Nederland
Frank van den Eijnden, adviseur technieken en standaarden, frank-van-den.eijnden@ecp.nl
Joyce Roel, hoofd communicatie & PR, joyce.roel@ecp.nl

20 sep 01 16:09

Deel: ' Basis inrichten volgende generatie e-business technologie '
Lees ook