Trimbos Instituut

Nieuwsflits

Basiscriteria jeugdzorg

GGZ Nederland en de VOG voeren op dit moment het landelijk traject Kwaliteitszorg in de jeugdzorg uit. In het kader van dit traject heeft het Trimbos-instituut de opdracht gekregen een set van basiscriteria voor de jeugdzorg te formuleren, waarmee een minimum aan verantwoorde zorg gegarandeerd kan worden. Het uitgangspunt voor de basiscriteria wordt gevormd door de documenten met kwaliteitscriteria die voor de diverse sectoren zijn gemaakt.

De uiteindelijk te vormen set van basiscriteria is bedoeld voor alle sectoren van de jeugdzorg: de vrijwillige ambulante jeugdhulpverlening, de daghulp schoolgaande en niet-schoolgaande jeugd, de residentiële jeugdhulpverlening, de pleegzorg, de (gezins)voogdij, de Medisch Kinderdagverblijven en -Tehuizen (MKD/T), de Riagg-jeugd en de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. In november 1999 zijn de verschillende documenten geïnventariseerd, herordend en ondergebracht in een kader conform het model van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (SHKZ). Het model is aangepast voor de jeugdzorg en onderscheidt zeven aandachtsgebieden en twee modulen. De aandachtsgebieden zijn:

1. het primaire proces (toegang, uitvoering, evaluatie en afsluiting),

2. beleid en organisatie,

3. personeel,

4. onderzoek en ontwikkeling,

5. omgeving en materiaal,

6. diensten door derden en

7. uitkomsten.

De twee modulen bevatten specifieke criteria voor de pleegzorg en de (gezins)voogdij. De set van basiscriteria zal eind december 1999 gereed zijn. Het uiteindelijke product dient (mede) als basis voor een later op te stellen certificeringsschema.

Monique Bransen (030) 297 11 00

19|99 Nummer 19, december 1999

Trimbos-instituut Netherlands Institute of Mental Health and Addiction

Da Costakade 45
Postbus 725 3500 AS Utrecht
Telefoon (030) 297 11 00
Fax (030) 297 11 11

Copyright ©1999 Trimbos-instituut, Utrecht

Deel: ' Basiscriteria jeugdzorg in de maak '
Lees ook