NZi

Jaarlijks terugkerende publicatie!

9 november 1999

Basisgegevens intramurale instellingen per 1-1-1999

Per provincie en per instelling een overzicht van het aantal toegelaten bedden, de gemiddelde verpleegduur, het bezettingspercentage, het patiëntenverloop en gegevens over dagverpleging, dagbehandeling en deeltijdbehandeling. Dit zijn enkele basisgegevens die u vindt in de NZi-publicatie `Instellingen van intramurale gezondheidszorg: basisgegevens per 1-1-1999'.

De publicatie biedt een actueel overzicht van de gehele intramurale zorg: de ziekenhuissector, de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicapten- en de verpleeghuiszorg. U beschikt zo over de individuele basisgegevens van instellingen én per provincie. Daarnaast krijgt u inzicht over fusies, nieuwbouw, verhuizingen en opheffingen vanaf 1-1-1985.

`Instellingen van intramurale gezondheidszorg: basisgegevens' verschijnt jaarlijks. Voor de samenstelling maakt het NZi gebruik van de enquête `Algemene Gegevens' en van de door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport afgegeven toelatingen.

De publicatie 'Instellingen van intramurale gezondheidszorg: basisgegevens per 1-1-1999' kunt u schriftelijk of per fax bestellen bij de afdeling Verkoop Publicaties NZi, postbus 9697, 3506 GR Utrecht, fax (030) 273 95 60 o.v.v. publicatienummer 199.1261. De publicatie kost f 60,= voor zorginstellingen ƒ 85,= voor overigen (exclusief porto- en administratiekosten). Of e-mail: verkoop.publicaties@nzi.nl

Deel: ' Basisgegevens intramurale instellingen per 1-1-1999 '
Lees ook