Vereniging Nederlandse Gemeenten

Basishandreiking Slagen voor Veiligheid uit (8/7/02)

In de Basishandreiking staan de 35 actiepunten centraal die van gemeenten een directe inspanning vergen. De Basishandreiking gaat nader in op deze actiepunten en biedt aanknopingspunten voor een effectieve aanpak.

Verder besteedt de Basishandreiking aandacht aan andere instrumenten die de gemeenten bij hun inspanningen op het terrein van veiligheid kunnen ondersteunen, zoals het diagnose-instrument. Dit instrument, dat gemeenten in staat stelt om voor zichzelf de voortgang van het programma te bepalen, komt later deze maand via de website van het programma voor gemeenten beschikbaar.

Later dit jaar wordt de handreiking gevolgd door een aantal deelhandreikingen op meer specifieke terreinen als brandveiligheid en rampenbestrijding.

Voor meer informatie over de Basishandreiking en het programma Slagen voor Veiligheid kunnen gemeenten terecht op de website www.slagenvoorveiligheid.nl.

Zoekwoorden:

Deel: ' Basishandreiking Slagen voor Veiligheid verschenen '
Lees ook