Gemeente Dordrecht


---

Dordtse basisonderwijs presteert goed

Vincent Brinkhof
Het Dordtse basisonderwijs presteert goed. De basisscholen verwijzen niet meer dan gemiddeld door naar het speciaal onderwijs. Enkele vmbo- en havo-opleidingen in Dordrecht kunnen beter presteren. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de vierde onderwijsmonitor. In deze monitor zijn de gegevens van het schooljaar 2000/2001 verwerkt. De Dordtse onderwijsmonitor is een belangrijk middel geworden om de ontwikkelingen in het onderwijsbeleid te volgen.

De schoolleidingen van de voortgezet onderwijs-scholen en de gemeente hebben samen gesproken over de manier om het rendement te verbeteren. De eerste resultaten zijn positief. Dit meten we met twee indicatoren:hoeveel leerlingen gaan door naar het eindexamen en hoeveel leerlingen halen het eindexamen.

De monitor bevat ook gegevens over belangrijke doelstellingen van het onderwijsachterstandenbeleid zoals deelname aan peuterwerk, het taalniveau van kinderen op basisscholen en de segregatie in het onderwijs. De onderwijsmonitor geeft geen analyse op schoolniveau.

Deel: ' Basisonderwijs in Dordrecht presteert goed '
Lees ook