gemeente emmen

alle basisscholen in emmen kunnen meedoen

kunstmenu bevat opnieuw gevarieerd aanbod

een dezer dagen ontvangen alle 78 basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in emmen weer het nieuwe aanbod voor het kunstmenu. het kunstmenu brengt kinderen van de emmense basischolen in aanraking met uiteenlopende kunstuitingen op het gebied van beeldende kunst, literatuur, dans, muziek, film en theater. door in te schrijven, doen de basisscholen mee aan een gevarieerd cultureel aanbod, dat gedurende het schoolseizoen 1999 - 2000 voor alle leerlingen van de deelnemende school zal lopen.

de doelgroep van kunstmenu bestaat in de gemeente emmen uit maar liefst ongeveer 10.000 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. van groep iin tot en met acht van het basisonderwijs dus. het afgelopen schooljaar jaar deden 52 van de 78 emmense basisscholen mee, met in totaal circa 7.700 leerlingen.

diverse activiteiten
sommige activiteiten vinden op school plaats, andere in de organiserende instelling. groepen 1 en 2 worden bijvoorbeeld bezocht door prentenboeken-illustratoren. de groepen 3 en 4 gaan naar een dansvoorstelling in de muzeval, terwijl de groepen 5 en 6 naar de muziekschool gaan of naar het kerkorgel van de grote kerk in emmen. de oudere leerlingen kunnen naar een van de kunstenaarsateliers die emmen rijk is, of bezoeken een educatieve tentoonstelling.

Deel: ' Basisscholen in Emmen krijgen kunstmenu '
Lees ook