Gemeente Amersfoort


juni 1999

Basisschool krijgt zes nieuwe lokalen

De gemeente gaat akkoord met het plan om basisschool Joost v.d. Vondel uit te breiden. De school kampt met ruimtegebrek door een groeiend leerlingenaantal en krijgt er nu vijf lokalen en een speellokaal bij. Voor de verbouwing wordt het dak opgetild. Op basisschool 't Spectrum loopt het leerlingaantal juist terug. Lokalen aan de Bosweg staan al geruime tijd leeg en zullen daarom afgestoten worden.

Volgens de leerlingtelling had de Joost v.d. Vondelschool al enige tijd recht op een ruimere huisvesting. In eerste instantie is overwogen om de leegstaande lokalen van 't Spectrum aan de Bosweg te gebruiken voor groepen van de Joost v.d. Vondelschool. Aan de gebouwen van beide scholen is al enige tijd groot achterstallig onderhoud nodig. Vanwege de hoge kosten hiervan heeft de bestuurscommissie openbaar onderwijs een ander voorstel gedaan: de gebouwen aan de Bosweg afstoten en extra lokalen bijbouwen aan de Joost v.d. Vondelschool. Behalve financieel, blijkt dit ook ook organisatorisch en onderwijskundig aantrekkelijker. De gemeente heeft het plan goedgekeurd.

Ruimte voor veertien groepen
Met de zes nieuwe lokalen wordt de Joost v.d. Vondelschool geschikt voor veertien groepen. De uitvoering van de uitbreiding gaat op een bijzondere manier: het dak van de school, dat meteen vernieuwd zal worden, wordt opgetild zodat er een extra etage met zes lokalen op kan komen.

Geld door verkoop grond
De bouwplannen kunnen in hun geheel worden betaald van beschikbare budgetten voor de twee scholen, in totaal 1.412.400 gulden. Een belangrijk deel hiervan (800.000 gulden) is de opbrengst van de grond aan de Bosweg, die verkocht zal worden na het afstoten van de lokalen. Voor deze vrijkomende ruimte wordt een bouwplanontwikkeling onderzocht. De gemeente stelt een totaal krediet beschikbaar van 1.781.700 gulden.

Deel: ' Basisschool in Amersfoort krijgt zes nieuwe lokalen '
Lees ook