Gemeente Capelle a/d IJssel

Basisschool West uitgebreid met permanente bouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft tijdens de collegevergadering van 9 juli een bouwvergunning afgegeven voor de uitbreiding van de openbare basisschool West in Capelle-West. Wethouder Onderwijs, de heer W.A. de Bruin, sprak hierover diverse keren met een afvaardiging van het Wijkoverlegplatform (WOP) West. Van de 12 noodlokalen zullen er 8 verdwijnen. Hiervoor in de plaats zal het bestaande gebouw aan de Jan de Geusrede worden uitgebreid.

Door de groei van het aantal leerlingen en de maatregelen van klassenverkleining kampt de school al geruime tijd met ruimtegebrek. In het bestemmingsplan van dit gebied is aangegeven dat permanente bouw toegestaan is, mits de maatschappelijke functie van deze plek behouden blijft. Een belangrijk criterium bij het bepalen van de plek is de veiligheid van de leerlingen. Bij uitbreiding van de huidige permanente bouw, hoeven de kinderen geen weg over te steken.

Sommige leden van het WOP willen liever geen permanente bouw. Zij zien op de plek waar nu noodlokalen staan liever een groenstrook. Hun voorkeur ging dan ook uit naar uitbreiding op een andere locatie. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat er in de nabijheid van de school geen andere geschikte locatie is voor een nieuw schoolgebouw. Er zijn echter ook veel ouders die juist blij zijn met de keuze van deze locatie, omdat de school van hun kinderen hierdoor niet verder zal komen te liggen.

Een aantal omwonenden vreest dat door de uitbreiding van de basisschool de overlast van autos in de omgeving zal toenemen. Deze locatie wordt echter gebruikt door kinderen uit de bovenbouw, die veelal zelfstandig met de fiets naar school gaan. In de nabijheid van basisschool West zijn echter ook de scholen Ds. Joh. Bogerman en De Fontein gevestigd. Eerder deze week spraken wethouder Verkeer, de heer J.M. de Jong, en de directies van de basisscholen West, Ds. Joh. Bogerman en De Fontein, af dat zij gezamenlijk gaan werken aan een oplossing voor het verkeersprobleem.

Deel: ' Basisschool West Capelle uitgebreid met permanente bouw '
Lees ook