CDA

: Tweede Kamer : Rapport Inspectie Basisvorming: Meer vrijheid voor school spreekt CDA aan (150999)

Rapport Inspectie Basisvorming: Meer vrijheid voor school spreekt CDA aan (150999)

Den Haag, 15 september 1999

CDA-woordvoerder Aart Mosterd is ingenomen met de uitspraak van staatssecretaris Adelmund dat zij geen stelseldebat wil voeren over de basisvorming maar alleen wil overleggen over mogelijke verbeteringen die de Onderwijsinspectie voorstelt in een vandaag gepresenteerd rapport over de invoering van de basisvorming in 1993. Op scholen voor voortgezet onderwijs zijn de afgelopen jaren zoveel vernieuwingen in gang gezet . Men moet ook de tijd en de rust krijgen die in te voeren, zegt Mosterd in een eerste reactie. Over de aanbeveling van de Inspectie om onderscheid te maken tussen verplichte kerndoelen voor alle leerlingen en doelen die scholen zelf kunnen kiezen, zegt het CDA-kamerlid: Hiermee wordt één van de kerngedachten uit de basisvorming gehaald: overal gelijke basisvorming. De verschillen tussen scholen worden daardoor groter. De CDA-fractie heeft daar op zich geen moeite mee als de Inspectie er op let dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is en het overstappen van het ene naar het andere schooltype binnen de basisvorming niet moeilijker wordt.

Met een eventuele afschaffing van de verplichting om leerlingen aan het eind van de basisvorming centraal te toetsen omdat die toetsen toch niet de functie vervullen die hen was toebedacht, wordt ingespeeld op de praktijk , constateert Mosterd. Scholen kunnen dat volgens hem uitstekend zelf doen.
Het idee om de huidige 32 lesuren per week terug te brengen naar 30, spreekt de CDA-woordvoerder aan. Hij tekent hierbij aan dat Nederland in Europa het hoogst aantal lesuren heeft . De vrijkomende uren moeten wel daadwerkelijk ingezet kunnen worden om inhoudelijk met vernieuwing van het onderwijs bezig te zijn. Daar blijkt in de praktijk nu te weinig tijd voor te zijn. Het voorstel kan het vak van leraar aantrekkelijker maken .

Woordvoerder: Aart Mosterd, telefoon 070-3182548 Voor verdere informatie: Marianne Fennema, telefoon 070-3182512

Deel: ' Basisvorming Meer vrijheid voor school spreekt CDA aan '
Lees ook