Bayer AG Benelux

Kabelmof volledig van polyurethaan 6 in één klap

Nieuw meervoudig procédé maakt PUR-vormdelen efficiënter

Brussel - Kabelmoffen met geïntegreerde zekeringen worden toegepast wanneer elektrische verbruikers als straatlantarens of verkeerslichten op het plaatselijke sterkstroomnet worden aangesloten. Tot nu toe werden deze moffen uit gietijzer of met behulp van dure machines uit thermoplastische kunststoffen vervaardigd.

De firma Höhne GmbH, Pinneberg(D), heeft nu een lichte variant van dit product op de markt gebracht, dat in zijn geheel bestaat uit Baydur®110, een polyurethaan(PUR)-systeem van Bayer. De productie van ook de kleine onderdelen is rendabel, omdat alle zes vormdelen dankzij een nieuw, breed toe te passen, meervoudige techniek in één keer in één enkele matrijs kunnen worden geproduceerd. Dit bijzondere procédé werd door ingenieursbureau Szelinski-Schorndorf(D), in samenwerking met chemici en ingenieurs van Bayer ontwikkeld.

Wanneer een ondergrondse kabel afgetakt moet worden, wordt eerst een deel van de buitenste kabelmantel verwijderd. De vrijgekomen enkele aders worden opgesplitst en middels klemmen gemonteerd. De voor de stroomvoorziening van de nieuwe verbruiker noodzakelijke kabel wordt via zekeringen aangesloten. Daarna wordt rondom deze aftakking een mof gemonteerd en met heet bitumen of PUR-giethars ingegoten. De elektrische en mechanische eigenschappen van de aftakking zijn tenminste gelijk aan die van een onbeschadigde kabel. Polyurethanen hebben het voordeel dat zij door hun grotere hittebestandheid beter bestand zijn tegen hete bitumen dan sommige thermoplastische kunststoffen.

Bij conventionele vervaardiging van het product waren voor de 6 onderdelen van de mof - van het 1,32 kg. zware onderste deel tot aan sluitdeksel en aftakkingskabelbeugel, die slechts 135 resp. 60 gr. wegen - zes matrijzen nodig. Vooral de productie van de kleinere onderdelen in separate matrijzen trok de efficiëntie van een PUR-uitvoering in twijfel. De productie van de kleinste onderdelen uit een ander materiaal deed weer de vele voordelen van een polyurethaan-totaalsystem teniet.

De oplossing van het ingenieursbureau Szelinski is simpel. In samenwerking met Bayer werd een procédé ontwikkeld, waarmee alle zes PUR-onderdelen in een enkele matrijs kunnen worden geproduceerd. Dit gebeurt op een PUR-verwerkingsinstallatie. Doordat voor deze meervoudige matrijs nu slechts een enkele complex gevormde matrijs i.p.v. van zes separate matrijzen noodzakelijk is, zijn de vorm- en ontvormingskosten voor juist de kleine delen heel wat lager. De meervoudige matrijzen worden economisch verantwoord vervaardigd van CNC-gefreesd aluminium, zoals in de PUR-technologie gebruikelijk.

Het Bayer-polyurethaan-systeem Baydur 110 speelde een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van het nieuwe procédé. Dankzij de uitstekende vloeieigenschappen bereikt het ook in complexe vormen met lange vloeiwegen alle hoeken. Ondanks de voor polyurethaanverwerking gebruikelijke geringe mengselviscositeit is bij de constructie van de matrijzen de positie niet bepalend. Dit ligt aan de korte vultijd en de geringe wanddiktes. De ontluchting gebeurt via de matrijsdeelnaad aan het einde van de vloeiweg. De gelijkmatige vulling van de drie vloeiwegen met in totaal zes vormennesten is bepaald via de dwarsdoorsnede van de inspuitkanalen.
Door de juiste combinatie van de zes vormennesten ontstaan er drie bijna aan elkaar gelijke lange vloeiwegafstanden, een met elkaar te vergelijken vulling en de reactiesnelheid is op alle plaatsen in de matrijs, ook bij verschillende afmetingen en constructie van de vormdelen, gewaarborgd. De vormstandtijd is een kleine minuut.
Thermoplastenverwerkers kennen de toepassing van meervoudige matrijzen. Tot nu toe moesten echter alle vormdelen, die in één matrijs werden gespoten, van een met elkaar vergelijkbare grootte en geometrie zijn. Deze beperking kent de Baydur-110-variant niet. Hierdoor zijn economische en technische besparingen mogelijk en is de kwaliteit van het product hoger. Het kleine kabelbeugeltje van de veiligheidskabelmof bijvoorbeeld, dat nu ook van Baydur 110 is gemaakt, kan nu tegen de kosten van een stalen beugel worden vervaardigd.

Brussel, 30 maart 2000

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Public Relations, Tel. 02/535 64 17.

Nieuwe draagbare mini-zeilboot: Zeilen als een surfer Polyurethaan-spuitsystemen succesvol bij de sanering van riolen PUR-innovaties voor de riolering: Polyurethaan-slijtlaag dicht betonbuizen af
Nieuwe brochure: Polyurethaan voor energieabsorptie in auto's Award voor frontend van de Ford Focus:
Kabelmof volledig van polyurethaan
Hartelijk welkom aan de nieuwe Bayer-medewerkers uit Rieme. Nieuwe voorraadtank voor Uerdinger pigmentproductie Turbo-behuizing voor vrachtwagenmotoren van Mercedes Lakgrondstoffen-productie in Leverkusen uitgebreid:

Deel: ' Bayer meervoudig procédé maakt PUR-vormdelen efficiënter '
Lees ook