Bayer AG Benelux

Bayer neemt cholesterolverlager Lipobay/Baycol tijdelijk van de markt

Mijdrecht - Bayer stopt wereldwijd - met uitzondering van Japan - met het op de markt brengen van de cholesterolverlager Lipobay/Baycol (werkzame stof Cerivastatin). De leveringen van het product zijn tijdelijk stopgezet.

De reden voor deze vrijwillige maatregel houdt verband met toenemende meldingen van de bijwerking spierzwakte (Rhabdomyolyse). Deze bijwerking komt voor bij patiënten die ondanks contra-indicatie en waarschuwing toch gelijktijdig een geneesmiddel met de werkzame stof Gemfibrozil voorgeschreven hebben gekregen.

Lipobay/Baycol blijft om die reden wel op de Japanse markt, omdat Gemfibrozil in dit land niet verkrijgbaar is.

"Wij hebben deze maatregel getroffen in het belang van de veiligheid van patiënten. In de komende maanden zullen wij onze onderzoeken voortzetten, om de ratio tussen baten en risico's van Cerivastatin te kunnen beoordelen", legt dr. David Ebsworth, hoofd van de divisie Farma van Bayer, uit. De mogelijkheid van het opnieuw op de markt brengen van het Lipobay/Baycol wordt onderwerp van uitgebreid overleg tussen Bayer en de verantwoordelijke overheden.

Het resultaat van de divisie Health Care zal als gevolg van het van de markt nemen van de cholesterolverlager negatief worden beïnvloed. Mede in het licht van de aanhoudende wereldwijde zwakke conjunctuur gaat Bayer ervan uit dat de winst in het lopende boekjaar aanzienlijk lager zal uitvallen dan verwacht.

Mijdrecht, 8 augustus 2001

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bayer B.V., afdeling Public Relations, mevrouw H. de Kruijs, 0297 - 280 426 / 06 - 22 46 39 21

Zoekwoorden:

Deel: ' Bayer neemt cholesterolverlager Lipobay/Baycol van de markt '
Lees ook