MANPOWER


Persinformatie 25 februari 2003

Bazen van Buiten in het basisonderwijs

De Vereniging Samenwerkende Werkgeversorganisaties Onderwijs, het Initiatief Lerarentekort Amsterdam, de Algemene Vereniging van Schoolleiders en de Samenwerkende schoolleiders opleidingen hebben het initiatief genomen een project te starten waarin dertig managers uit het bedrijfsleven bemiddeld worden naar een functie van (adjunct)directeur basisonderwijs zonder lesbevoegdheid. De doelstelling van het project is tweeledig, nl. het wegwerken van het groeiend tekort aan directeuren en het achterhalen van de mogelijkheden om de functie van directeur in het basisonderwijs via een specifiek traject voor ervaren managers uit andere non profit en profit sectoren aantrekkelijk te maken.
Het initiatief wordt financieel ondersteund door het Ministerie van OC&W.
Voor de uitvoering van het project hebben de initiatiefnemers een drietal partijen in de arm genomen, te weten Career Center Onderwijs voor de werving en selectie, Manpower Onderwijs Consultancy voor de ontwikkeling en uitvoering van de assessments en de Samenwerkende Schoolleiders Opleidingen voor het scholingstraject. Na selectie van de kandidaten en een speciaal ontwikkeld assessment zullen de managers als (adjunct)directeur benoemd worden aan grotere basisscholen. Naast hun werk zullen ze een scholingstraject van één jaar volgen. Het ligt in de bedoeling direct na de zomervakantie in Utrecht met de scholing van start te gaan.


---
Niet voor publicatie:
Manpower Onderwijs is een onderdeel van Manpower Special Staffing. Een maatschappij van de Manpower Groep in Nederland. Manpower Onderwijs richt zich op de instroom van onderwijzend personeel. Bovendien is Manpower Onderwijs gespecialiseerd in coaching, begeleiding en training ten behoeve van onderwijzende instanties. Wilt u meer informatie over bovengenoemd artikel dan kunt u contact opnemen met:

Directeur Manpower Onderwijs, Ruud van der Star, telefoon
06-22801878.

28 feb 03 16:29

Deel: ' Bazen van Buiten in het basisonderwijs '
Lees ook