Benelux-weekend Brussel

BBIE wil innovatiekracht in de Benelux stimuleren

BRUSSEL, 20080704 -- Op 5 en 6 juli 2008 staat een stand van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) in het Atomium te Brussel in het kader van het Benelux-weekend. Investeren in relaties binnen de Benelux met oog op bescherming van de intellectuele eigendom is actueler dan ooit in deze tijd van globalisering. Goede bescherming is belangrijk voor een gunstig ondernemersklimaat in de Benelux.

Het Benelux-verdrag in 1958 was het startschot van een intensieve samenwerking tussen Belgi, Nederland en Luxemburg. Deze samenwerking leidde ertoe dat enkele jaren later de wetgeving op het gebied van de registratie van merken en modellen in de Benelux eenvormig werd gemaakt, iets wat toen uniek was. Er werd een gemeenschappelijke administratie opgericht voor de drie landen: het Benelux-Merkenbureau en het Benelux-Bureau voor Tekeningen of Modellen. Deze kregen hun standplaats in Den Haag en leverden een waardevolle bijdrage aan de voltooiing van de interne markt in de Benelux.

Sinds 2006 hebben deze bureaus plaatsgemaakt voor n gestroomlijnd Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE), dat zich inmiddels een van de meest vooruitstrevende en best functionerende bureaus van de Europese Unie kan noemen. De visie van het BBIE is dat het voor iedere ondernemer in de Benelux vanzelfsprekend moet worden om zijn intellectuele eigendom te registreren. Snel en actief inspelen op de behoeften van ondernemers vindt het bureau zeer belangrijk. Daarnaast staat het stimuleren van moderne, innovatieve ondernemers in het komende jaar centraal.

Het blijkt dat ondernemers zich niet altijd bewust zijn van het belang van registreren en van de verschillende registratiemogelijkheden. Vaak weten zij ook niet waar ze terecht kunnen voor de registratie van hun intellectuele eigendomsrechten. Om de ondernemer beter te bereiken, wil het BBIE voor de toekomst investeren in de relaties met kennispartners, zoals de kruispuntbanken, merkengemachtigen en brancheorganisaties. Dit is ook een van de redenen dat het een corporate relatiemagazine uitgeeft, dat in de herfst zal verschijnen. Het eerste nummer van dit magazine zal volledig in het teken staan van innovatie, met als doel de plaats van het BBIE in de innovatieketen te laten zien en onze rol op het gebied van de intellectuele eigendom.

In 2007 heeft het BBIE veel energie gestoken in een nieuwe dienst voor de innovatieve ondernemer, namelijk de elektronische versie van het i-DEPOT, die inmiddels een succes is geworden. Het digitale i-DEPOT is snel, goedkoop en slechts een aantal muisklikken verwijderd van het eigen bureau van de ondernemer. Mensen worden gestimuleerd om na te denken. Het i-DEPOT kan aan het begin van een innovatietraject houvast bieden, zodat men bij een rechtszaak kan aantonen wie er eerst was.

Het i-DEPOT is een middel dat kan dienen als officieel bewijs, waarmee iemand kan aantonen dat hij op een bepaalde datum een bepaald idee, concept of uitvinding heeft ingediend. Het is een handig en betrouwbaar bewijsmiddel dat in geval van een conflict zijn waarde kan bewijzen. Het i-DEPOT creert echter nadrukkelijk geen intellectueel eigendomsrecht. Het zoeken van wettelijke bescherming na de ontwerpfase blijft dus noodzakelijk. Meer informatie over het i-DEPOT en de andere diensten van het bureau is te vinden www.boip.int

Voor de toekomst zet het BBIE in op het verder uitbouwen van interactieve diensten. Daardoor zal het registratieproces transparanter worden en nog efficinter en sneller kunnen verlopen. Ook gaat het bureau meer aandacht geven aan informatieverstrekking aan het midden- en kleinbedrijf. Intern blijft het BBIE werken aan verbetering van de dienstverlening aan zijn klanten. Er is een speciaal informatiecentrum in het leven geroepen dat te allen tijde en zo snel mogelijk vragen van het publiek beantwoordt.

We hopen dat het i-DEPOT en het corporate relatiemagazine, dat in het najaar verschijnt, een stimulerende invloed hebben op de innoverende kracht binnen de Benelux.

Succesvol ondernemen begint met registreren
Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom is de officile instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast biedt het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom de mogelijkheid om het bestaan van ideen, concepten, ontwerpen, prototypes, etc. vast te leggen. De missie van het BBIE is ervoor te zorgen dat alle merken, modellen en ideen in de Benelux worden geregistreerd en dat de burger weet waar, waarom en hoe hij zijn intellectueel eigendom kan beschermen. Het BBIE is een zelfstandige internationale organisatie, die is opgericht vanuit de drie overheden van de Benelux.

Voor meer informatie kijk op www.boip.intNoot voor redacties:

Deel: ' BBIE wil innovatiekracht in de Benelux stimuleren '
Lees ook