Twee nieuwe compartimenten bij de BBL 8 januari 1999

Vanaf 11 januari lanceert BBL twee nieuwe compartimenten : BBL (L) Invest Utilities en BBL Invest Belgian Best Performers.

BBL (L) Invest Utilities richt zich volledig op de sector van de nutsbedrijven. De gevolgde index is de MSCI Utilities. De vrij defensieve aandelen opgenomen in dit compartiment hebben in het verleden reeds fraaie prestaties neergezet. De sector is rentegevoelig en profiteert volop van de huidige lage rentestand. BBL (L) Invest Utilities wordt uitgedrukt in USD. Het zal vooral de aandelengerichte beleggers aanspreken.

Hieronder volgt een overzicht van de 10 zwaarstwegende aandelen in de index :

Bedrijf Land Gewicht in de MSCI Utilities Tokyo Electric Power co Japan 5,04 % VEBA. Duitsland 4,32 % British Gas UK 4,21 % RWE STAMM Duitsland 3,93 % ENDESA Spanje 3,91 % Duke Energy Corp US 3,46 % Electrabel België 3,30 % Kansai Electric Power cc Japan 3,20 % Southern co US 3,16 % Enron Corp US 2,65 %

De aandelen aan toonder worden uitgegeven in coupures van 1, 5 of 25 kapitalisatie-aandelen en 1 of 5 uitkeringsaandelen. De initiële inventariswaarde bedraagt USD 500 voor de kapitalisatie-aandelen en USD 2.500 voor de uitkeringsaandelen.

Naast deze prijs wordt een uitgifteprovisie geheven van 3% alsook een beheersprovisie van 1,2%. De initiële inschrijvingsperiode loopt van 11/01/99 tot 04/02/1999. De eerste inventariswaarde wordt op 5 februari 1999 vastgesteld.

BBL Invest Belgian Best Performers is een investering op lange termijn waarbij de cliënten kunnen beleggen in Belgische aandelen die tijdens het voorgaande jaar de beste prestaties hebben neergezet. Jaarlijks zal de portefeuille herbekeken worden in functie van de best presterende aandelen in het voorgaande jaar. BBL Invest Belgian Best Performers wordt uitgedrukt in Euro.

Hieronder vindt u een top 10 van de best presterende aandelen van het afgelopen jaar

Bedrijf Sector Performance (31/12/97 - 15/12/98) Real Software Diensten 360,47 % Resilux Industriële machines / computers 327,65 % Sioen Industries Consumptie 265,89 % Systemat Data Procedures 182,05 % Creyf's Diensten 174,82 % Brantano Consumptie 116,55 % D'Ieteren Automobiel 116,55 % Van De Velde Consumptie 111,11 % Tractebel Nutsbedrijven 93,81 % GIMV Holdings 86,06 %

De aandelen aan toonder worden uitgegeven in coupures van 1, of 10 kapitalisatie-aandelen en 1 of 10 uitkeringsaandelen. De initiële inventariswaarde op 8 februari 1999 bedraagt EUR 250 voor de kapitalisatie-aandelen en EUR 1.000 voor de uitkeringsaandelen. Naast deze prijs wordt een uitgifteprovisie geheven van 3% alsook de beheersprovisie van 1,20 %. De initiële inschrijvingsperiode loopt van 11/01/99 tot 04/02/99. De eerste inventariswaarde wordt vastgesteld op 8 februari 1999.

Deel: ' BBL lanceert twee nieuwe compartimenten '
Lees ook