BBL leidt de beursintroductie van TOTAL 1 maart 1998.

Op 1 maart doet TOTAL haar intrede op de Beurs van Brussel.

Met deze verrichting wordt een nieuwe stap gezet in de toenadering tussen TOTAL en PetroFina.

Inschrijving op de Eerste Markt van de Beurs van Brussel van alle op 31 december 1998 uitstaande 244.767.638 gewone aandelen TOTAL, die reeds genoteerd zijn op de Eerste Termijnmarkt van de Beurs van Parijs (Maandelijkse Vereffening).

De notering op de Beurs van Brussel zal de handel in het TOTAL aandeel vergemakkelijken voor de Belgische investeerders en in het bijzonder voor de aandeelhouders van PetroFina die aandeelhouders van TOTAL FINA zullen worden na verwezenlijking van het Openbaar Bod tot Omruiling dat zal worden uitgebracht ééns de goedkeuring door de Europese Commissie inzake Mededinging en door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen bekomen wordt. Van zodra het Openbaar Bod tot Omruiling verwezenlijkt is, kan het aandeel TOTAL FINA, genoteerd op de Beurs van Brussel, gematerialisserd worden in de vorm van fysische certificaten aan toonder.

BBL zal de financiële dienst van deze aandelen in België verzekeren.

Prospectus is beschikbaar op de website van Total

Deel: ' BBL leidt beursintroductie TOTAL '
Lees ook