Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over besnijdenis van meisjes

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-2059290

11 april 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de ministers van Justitie en Grote Steden- en Integratiebeleid, de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Dittrich (D66) over besnijdenis van meisjes in Nederland (2990008260).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Downloads
Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Reader nodig.

Meer informatie over dit onderwerp vindt u in: Volksgezondheid - Preventie en bescherming

Deel: ' Beantwoorde kamervragen over besnijdenis van meisjes '
Lees ook