Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over bijbetalen voor humalogampullen

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-2048842

9 maart 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer Buijs (CDA) over bijbetaling voor humalogampullen (2990007360).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Zoekwoorden:

Deel: ' Beantwoorde kamervragen over bijbetalen voor humalogampullen '
Lees ook