Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over dioxine in een ringslang

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-991507

23 juli 1999

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van VROM, de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden van uw Kamer Poppe en Kant (beiden SP) over dioxine in een ringslang uit de Bijlmer (298915080).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Beantwoorde kamervragen over dioxine in een ringslang '
Lees ook