Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over pcb's in belgisch kippenvoer

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-991276

24 juni 1999

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van LNV, de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid van uw Kamer M.B. Vos (GroenLinks) over PCB's in kippenvoer uit België (298914210).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Beantwoorde kamervragen over pcb's in belgisch kippenvoer '
Lees ook