Ministerie van VWS

Beantwoorde kamervragen over vaccinatie van kinderen

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

DBO-K-U-2035675

24 januari 2000

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen, gesteld door het lid Van Vliet (D66) over vaccinatie van kinderen (2990004640).

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Hier kunt u de gehele publicatie binnenhalen. De publicatie is in het PDF-formaat. Hiervoor heeft u de Adobe Acrobat Reader nodig.

Zie het originele bericht voor ophalen van PDF-bestanden

Deel: ' Beantwoorde kamervragen over vaccinatie van kinderen '
Lees ook