Reply Services Nederland
Postbus 24367, 3007 DJ Rotterdam
Contact: Terrance Rey
tel. 010-4765347/06-22881127
info: imsd@reply.net

Persbericht

HET BEANTWOORDEN VAN E-MAILS KAN NU SNELLER

Rotterdam, 21 januari 2000

Als antwoord op de berichten dat de helft van de bedrijven geen antwoord geeft op e-mailvragen, maakt Reply Services, een e-mail antwoordservice en internet business-to-business e-mail distributie en data management bedrijf, vandaag bekend dat het een nieuw e-mail woordenpatronen herkenning systeem gebruikt, dat in combinatie met haar automatische e-mailresponse service werkt. Het systeem is bedoeld voor bedrijven die met een overvloed aan inkomend e-mails te maken hebben welke een persoonlijk antwoord vragen.

Het nieuwe systeem maakt het klanten mogelijk om sleutelwoorden profielen op te geven die gekoppeld worden aan een specifieke boodschap. Binnenkomende e-mailberichten worden door het systeem gescand op bepaalde sleutelwoorden. Als er een match wordt gevonden, wordt een respons gegenereerd met een inhoud welke daaraan is gekoppeld.

Veel helpdesks worden overspoeld met veel van hetzelfde soort vragen die per e-mail binnen komen. Dit nieuwe systeem helpt het automatisch afhandelen van het antwoordrespons. Binnenkomende e-mailberichten die niet met een bepaald profiel overeenkomen worden doorgestuurd naar de klant voor een persoonlijk antwoord. Het systeem heeft ook de mogelijkheid om op twee niveaus patronenherkenning uit te voeren wanneer een serie sleutelwoorden in een bepaalde volgorde herkend worden.

Zoals alle andere diensten van Reply Services is dit systeem uitgerust met allerlei faciliteiten. Elk profiel kan zodanig opgesteld worden, dat als een e-mailbericht ontvangen wordt met een specifiek sleutelwoord, het meteen doorgestuurd wordt naar een bepaald persoon binnen de organisatie. Beantwoorde e-mails kunnen ook van bepaalde afzendergegevens worden voorzien afhankelijk van de herkende sleutelwoorden. Bijvoorbeeld, een auto-importeur die een e-mail laat terugsturen met de afzendergegevens van een dealer in de buurt.

Dit systeem levert tijdbesparing op doordat standaard e-mails niet meer steeds handmatig beantwoord behoeven te worden. Bijvoorbeeld aanvragen voor informatie kunnen automatisch met een elektronisch brochure beantwoord worden. Dit is een uitkomst voor bedrijven die geplaagd worden met steeds dezelfde vragen per e-mail.


********

NOOT aan de redactie:
De andere diensten van Reply Services, onderdeel van Interactive Marketing Systems Development (IMSD) opgericht in 1992, zijn:
- Automatische e-mailresponse systemen, ook met versleuteling en password beveiliging
- E-mail Broadcasting Systemen voor verspreiding van tijdgebonden (nieuws)berichten
- Elektronisch marktonderzoek/enquete (e-survey) en datacollectie
- Automatische datacollectie van niet-homogene platformen
- E-mail bibliotheek systemen met ruimte voor 1.000.000 documenten
- E-mail detectie systemen die je waarschuwen wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt
- E-mail gebaseerde berichten-systemen die vergelijkbaar zijn met de bekende chatboardsystemen van bekende websites
- Ontwikkeling van op maat gemaakte internet toepassingen
- E-mail agenda en follow-up systeem met geavanceerde kenmerken
- Elektronische antwoordformulieren en -kaarten tbv mailings
- Webhosting voor beginners

- Hoog geavanceerde Listservers

- Data management per e-mail voor allerlei doeleinden
- E-mail to fax service

- E-mail tracering

Deel: ' Beantwoorden van e-mails nu sneller met herkennings-systeem '
Lees ook