Provincie Utrecht

Persbericht

Beantwoording statenvragen voormalig sanatorium Berg en Bosch

04-06-2002
De bouwvergunningen voor voormalig sanatorium Berg en Bosch zijn terecht verleend en onherroepelijk. Dat zeggen GS in hun beantwoording van vragen van de SP over de bouwontwikkeling en bomenkap op het terrein van het voormalig sanatorium Berg en Bosch vastgesteld. De vragen gingen over de rechtmatigheid van de afgegeven bouwvergunning door de gemeente De Bilt.
Volgens GS passen de bouwplannen qua omschrijving in het bestaande bestemmingsplan. Hierdoor heeft de provincie geen rol bij het verlenen van bouwvergunningen. Ook de Boswet is hierdoor niet van toepassing. De inspectie VROM heeft na een grondige bestudering van het dossier dezelfde conclusie getrokken. De bouwontwikkelingen op het complex zijn al eerder in gang gezet en passen binnen het bestemmingsplan. Zij passen echter niet geheel binnen het huidige provinciale denkkader voor ontwikkelingen op de Heuvelrug. Dit denkkader werd onlangs door GS vastgesteld en is daarom feitelijk niet aan de orde.

Meer informatie: Christianne Colaris, telefoon 2583207 of Christianne.Colaris@provincie-utrecht.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Beantwoording statenvragen voormalig sanatorium Berg en Bosch '
Lees ook