Gemeente Hilversum

Bebording schilparkeren

Juridisch is er niets op aan te merken, maar de automobilisten begrepen de bedoeling niet altijd. Reden voor de gemeente om de zoneborden waarmee de gemeente het parkeerregime rond het centrum aanduidt, aan te passen.

Hier en daar worden borden verhangen zodat ze beter zichtbaar zijn en opvallen. En er komen herhalingsborden om de overgang tussen betaald- en vergunningparkeren beter aan te geven. Op plekken waar veel weggebruikers niet in de gaten hebben dat het parkeerregime nog steeds geldt, worden herhalingsborden geplaatst. Juridisch was de manier waarop de gemeente het parkeerregime aanduidt, volkomen in orde. Een aantal weggebruikers kon er geen wijs uit. Met misverstanden en ergernis als gevolg. Dat is ook de belangrijkste constatering in het evaluatieverslag over het schilparkeren. Schilparkeren is het gecombineerde systeem van betaald- en vergunningsparkeren rond het centrum. Aanvankelijk zou het schilparkeren pas over een half jaar worden geëvalueerd, maar op verzoek van de raadscommissie Verkeer en Buurt is dit vervroegd. De raadscommissie bespreekt de evaluatie op 26 augustus.

Uitbreiden
In de schilgebieden neemt het aantal geparkeerde autos af, maar direct buiten de zone staan meer autos. Met name in de omgeving van de Geuzenweg en in de Bloemenbuurt ontvangen we hierover klachten. Toch wordt het parkeerregime voorlopig niet uitgebreid. Zomaar uitbreiden, zonder dat daar een adequate beleidsmatige onderbouwing aan ten grondslag ligt, zou bij de Commissie Beroep- en Bezwaarschriften op bezwaar stuiten. Daarom gaat de gemeente komende tijd een beleid ontwikkelen waarin de visie van de gemeente op het parkeren nader wordt uitgewerkt. Pas in de loop van volgend jaar kunnen op zn vroegst voorstellen voor uitbreiding worden verwacht. Maar intussen gebruikt de gemeente de uitkomst van de evaluatie om op korte termijn verbetering in de bebording aan te brengen.

Bezwaarschriften
In de evaluatie is ook de parkeersituatie van het bedrijfsleven meegenomen. Slechts 6% van de bedrijven maakt gebruik van de schrapparkeerkaarten. In de evaluatie wordt voorgesteld om op sommige plaatsen het aantal parkeerplaatsen uit te breiden. Thuiszorg heeft veel last van het schilparkeren. Samen met de instelling wordt nu gezocht naar een oplossing voor het probleem. Sinds het schilparkeren is ingevoerd, in januari van dit jaar, is het aantal bezwaarschriften tegen naheffingsaanslagen (boete) fors gestegen. Protesteerden voorheen 9,4%, het aantal dat nu een bezwaarschrift indient is opgelopen tot 12%. Het verschil laat zich makkelijk verklaren door de onbekendheid met het nieuwe systeem. Komende kwartalen verwacht de gemeente dat het aantal bezwaarschriften zal dalen. Simpelweg omdat de bebording dan is verbeterd en er dus minder misverstanden zijn.

Datum bericht 2 juli 2002

Deel: ' Bebording schilparkeren Hilversum '
Lees ook