Vlaamse Volksunie

Audi sponsort Verhofstadt, Verhofstadt promoot Audi? (06/09/01)

Bedenkelijke vorm van publiek-private samenwerking.

Vandaag worden de lezers van de Financieel Economische Tijd op een advertentie van Audi in samenwerking met premier Verhofstadt vergast. Audi laat trots weten dat België voor zijn EU-voorzitterschap niets aan het toeval overgelaten heeft. Audi stelt een honderdtal geblindeerde en gepantserde Audis A8, alsook A2 ter beschikking. Op de advertentie prijken een glunderende PR man van Audi en een al even glunderende premier die de sleutels van een Audi in ontvangst neemt. Op die manier wordt op suggestieve wijze aan de volgende advertentietekst kracht gegeven: "De VIP-status van het merk, de luxueuze en stijlvolle uitstraling, de hoogstaande technologische kwaliteit en betrouwbaarheid van het merk, maakten van Audi een logische keuze." Audi is van zijn kant zo vriendelijk het voor de premier zo belangrijke EU voorzitterschap extra in de blauwe verf te zetten. Na Volvogate dat algemeen afgekeurd werd, ook door minister-president Dewael, nu Audigate.

Tot op heden wist niemand goed wat deze regering voor had met haar plannen voor publiek-private samenwerking. Thans is veel duidelijk geworden. Wellicht ging de eerste minister daarvoor in de leer bij zijn Oostendse vice-premier. Een en ander roept echter heel veel vragen op. Het is duidelijk dat zulke advertentie niet kan. Van een regering, van ministers en heel zeker van een eerste minister wordt een integriteitsbeleid verwacht. Wij pleiten daar al jaren voor. De regering raakte tot op heden niet verder dan vriendelijke maar nietszeggende antwoorden op diverse vragen daaromtrent. Met deze advertentie wordt de grens van het toelaatbare overschreden.

Als de overheid wagens koopt, huurt of least moet zij dat doen met toepassing van de wet op de overheidsopdrachten en op grond van objectieve criteria. Het komt de regeringsleider zeker niet toe na aanbesteding in een advertentie de VIP-status van het kwestieuze merk te bejubelen.
Anderzijds is sponsoring van politici door bedrijven door de wet op de partijfinanciering ('89) verboden.
Vandaag dient kamerlid Geert Bourgeois een verzoek tot interpellatie bij hoogdringendheid in.
De zaak wordt tevens aanhangig gemaakt bij de Controlecommissie inzake partijfinanciering.

Auteur:
VU-Kamerfractie
Geert Bourgeois, VU-Kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@vu.be
Url: www.vu.be

Deel: ' Bedenkelijke vorm van samenwerking Audi en Verhofstadt '
Lees ook