Universiteit van Utrecht


Freudenthal Instituut, Faculteit Wiskunde & Informatica

Nationale Wiskunde Dagen 2003

Bedreigd wiskunde toont zich strijdlustig

'Wiskunde is een dood vak. Wiskundigen zijn saai. Wiskunde heeft geen nut.' Wie de nieuwe voorstellen voor de herziening van de bovenbouw havo en vwo leest, gaat misschien denken dat dit wáár is. In die voorstellen worden de exacte vakken, waaronder wiskunde, gereduceerd tot een zeer kleine omvang. Hoezo Nederland kenniseconomie? De Nationale Wiskunde Dagen (NWD) op 31 januari en 1 februari laten zien dat wiskunde boeiend en springlevend is.

Zo'n 600 wiskundeleraren uit het voortgezet onderwijs komen tijdens de NWD bijeen om aan den lijve te ondervinden dat wiskunde verrassend, nuttig en opwindend is, dat wiskundigen onderhoudend en inspirerend kunnen zijn en dat wiskunde een groot aantal actuele toepassingen heeft. Het programma laat zien dat wiskunde niet meer weg te denken valt uit de samenleving. Tegelijkertijd wordt het wiskundeonderwijs in Nederland aan alle kanten bedreigd.

Vanwege deze grote tegenstrijdigheid is er op deze conferentie ook een discussiebijeenkomst over de nieuwe plannen voor de tweede fase. Daarbij krijgen alle deelnemers de gelegenheid om een protestbrief te ondertekenen tegen deze plannen.

De plenaire openingslezing wordt gehouden door prof. Dr. Arjen Doelman (UvA) en heeft als thema: Welke spectaculaire ontwikkelingen zijn er in het vakgebied dynamische systemen en wat betekent dit voor toepassingen zoals de evolutie van ons klimaat, de verspreiding van bosbranden en het stromen van vloeistof? De vrijdagavond heeft een ludieker karakter in de vorm van een sprankelende muziakele show over wiskunde van het Engelse echtpaar Gluyas. Een greep uit het verdere programma:
* Hoe wordt cryptografie gebruikt bij elektronische verkiezingen?
* Hoe gebruikten Moslims het astrolabium om de gebedstijden en oriëntatie op Mekka te bepalen?
* Hoe kun je wiskunde gebruiken om een automatische koeienstal met melkrobots te modelleren?
* Hoe kun je bij verkeersongevallen bepalen of er soms te hard gereden is?
* Hoe kan het dat er altijd maar weer harder geschaatst wordt op de 1500 meter?
* Hoe kun je een eerlijke wereldranglijst voor schaken maken? Deugt die elo-ranglijst wel?
* 'Waarom? Daarom!'. Wat kunnen wiskundigen leren van kinderen?
* Hoe kun je leerlingen die slecht kunnen stilzitten toch bij de wiskundeles houden? Met 'energizers'!
Het volledige programma is te vinden op: www.fi.uu.nl/nwd

De NWD wordt geopend door drs. Jan Veldhuis, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht en voorzitter van de Stuurgroep Onderwijsbeleid (STOA) van de VSNU.

Journalisten zijn van harte uitgenodigd de NWD bij te wonen.

Nationale Wiskunde Dagen 2003
Vrijdag 31 januari vanaf 11 uur tot zaterdag 1 februari om 13 uur Discussiebijeenkomst tweede fase vrijdag 31 januari om 17 uur. NH Leeuwenhorst Hotel, Langelaan 3, Noordwijkerhout Informatie: Heleen Verhage / Ank van der Heiden,
Freudenthal Instituut, Utrecht Universiteit
(030) 263 5555, nwd@fi.uu.nl

De NWD worden dit jaar voor de negende keer georganiseerd door het Freudenthal Instituut (Expertisecentrum voor Reken/Wiskundeonderwijs van de Universiteit Utrecht) onder auspiciën van de Nederlandse Onderwijs Commissie voor Wiskunde van het Wiskundig Genootschap en de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en in samenwerking met het Interfacultair Instituut voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Studievaardigheden (IVLOS) van de Universiteit Utrecht.

Deel: ' Bedreigd wiskunde toont zich strijdlustig '
Lees ook