Ingezonden persbericht


Persbericht

Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg (SVK)
Postbus 2228
2301 CE Leiden

Bedreigde Vrijplaatsen krijgen steun, girorekening opengesteld

Leiden 16 mei 2002

De ideële organisaties die gehuisvest zijn in de Leidse Vrijplaatsen aan de Koppenhinksteeg en Boerhaavelaan, werken aan de bestrijding van racisme, fascisme, kapitalisme en (andere) vormen van onverdraagzaamheid. Tegelijkertijd bieden deze Vrijplaatsen aan Nederlanders, medelanders, jongeren, ouderen, studenten en werkenden een plek waar men zich kan organiseren binnen basisdemocratische, maatschappelijke initiatieven. In beide Vrijplaatsen werken in totaal zo'n honderd mensen als vrijwilliger. Onafhankelijkheid van politiek en overheid wordt gezien als een groot goed.

Vrijplaats Koppenhinksteeg heeft evenals Vrijplaats Boerhaavelaan (het Eurodusnie-hoofdkantoor) de afgelopen week ernstig geleden onder dreiging van geweld van extreem rechtse groeperingen en individuen. Er is grote schade aangericht aan beide Vrijplaatsen. Een klassiek etalageraam van de Weggeefwinkel werd door onbekenden ingegooid en in Vrijplaats Boerhaavelaan is naast een groot aantal ramen ook de kamer van een bewoner aan diggelen geslagen. Bovendien zijn er veel dreigementen geuit aan het adres van de Vrijplaatsorganisaties. De gebeurtenissen van afgelopen week en de steeds verdere groei van racisme en rechts populisme bewijzen dat het belang van strijdbare Vrijplaatsen zoals Leiden die (gelukkig) nog bezit harder nodig zijn dan ooit. Leids antifascisme is niet opgehouden na de dood van Marinus van de Lubbe. De fakkel is onder meer overgenomen door de bovengenoemde Vrijplaatsen. Het is om deze reden dat zij de afgelopen week het doelwit zijn geworden van extreem rechts geweld. Wij hopen van harte dat het nieuwe Leidse college dit snel zal begrijpen, want wij hebben geen zin om net als Marinus van de Lubbe - pas na de dood / of ontruiming erkend te worden op onze waarde.

Velen erkennen de waarde van de Leidse Vrijplaatsen. Zo ontvingen wij talloze sympathiebetuigingen uit heel het land en boden mensen aan de Vrijplaatsen met hun aanwezigheid te beschermen tegen nieuwe aanvallen. Ook boden mensen aan geld te doneren voor het herstel van de schade en het verbeteren van de beveiliging van de panden. Om dit laatste te vergemakkelijken heeft de Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg haar girorekening opengesteld. Mensen die het herstel van de schade en de veiligheid van de getroffen Vrijplaatsen financieel willen steunen kunnen hun gift storten op girorekening 9110410 tnv Stichting Vrijplaats Koppenhinksteeg te Leiden onder vermelding van 'Tegengift'.

Meer informatie (niet ter publicatie): Denise Walsh 06 23181164

Einde Persbericht

Deel: ' Bedreigde Vrijplaatsen krijgen steun, girorekening opengesteld '
Lees ook