Bedrijfsabonnementen Preventief Budgetteren


Thorn, 20120410 -- "Eindelijk, we zijn er klaar voor! Hetisjouwgeld.nl heeft online een faciliteit ontwikkeld waarmee bedrijven en (overheids)organisaties de financiële zelfredzaamheid van het Nederlandse gezin kunnen bevorderen. Hiervoor sluit men een bedrijfsabonnement af waarmee de abonnees middels gebruikersvriendelijke online programma’s de gezinsfinanciën kunnen bijhouden (lees: beheren). Op verzoek kan dit zelfs onder het eigen bedrijfslabel", aldus Frans Lalieu, directeur van Hetisjouwgeld.nl

Afhankelijk van de grootte van de organisatie en het aantal af te nemen abonnementen worden kortingen gegeven die variëren van 50% tot meer dan 90% op een abonnement dat normaliter € 12 per jaar kost. Een abonnement als dit kan gezien worden als een prima aanvulling waar het gaat om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de Zorgplicht. Zeker als men deze begrippen een warm hart toedraagt. Bovendien levert het abonnement een positieve bijdrage aan het financiële welzijn van het Nederlandse gezin. Als ondernemer, organisatie of als overheid kan men zich positief profileren door blijk te geven van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Met dit abonnement kan men zich onderscheiden en doet men het personeel, de burger of de relatie een geweldig plezier.

“Uitgangspunt van dit initiatief is dat gezinnen worden gestimuleerd om anders tegen hun uitgavenpatroon aan te kijken. Men hoeft geen financiële problemen te hebben om de balans tussen inkomsten en uitgaven te onderzoeken. Feitelijk is het voor iedereen een absolute must om dit inzicht te creëren. Elk gezin is namelijk zelf verantwoordelijk voor z’n eigen financiële doen en laten. Het hebben van inzicht werkt preventief. Door inzicht is men in staat passende maatregelen te nemen om problemen te voorkomen of deze juist op te lossen. Bovendien stelt het een gemiddeld gezin in staat behoorlijke besparingen te realiseren. Daarnaast draagt het bij aan familiaire rust én rust op de werkvloer. Temeer omdat zorgen en ongerustheid over geld veel mensen uit de slaap houdt. Wij gaan er in elk geval van uit dat bedrijven en (overheids)organisaties die een bedrijfsabonnement afsluiten kunnen rekenen op een positieve bijval van hun achterban”, aldus Frans Lalieu.

Via het bedrijfsabonnement krijgen abonnees de beschikking over;
-          een Online Budgetteringsprogramma
-          een Online Huishoudboekje
-          een Online Woonlasten Overzicht
-          een Online Inboedel Overzicht
-          een Online Nieuwsbrief met besparingstips of andere financiële wetenswaardigheden

Nieuwsgierig? Ga naar www.hetisjouwgeld.nl/bedrijfsabonnementen of maak een afspraak met Frans Lalieu (06-55794751 of mail naar bedrijfsabonnementen@hetisjouwgeld.nl )

 

Hetisjouwgeldnl
Deel: ' Bedrijfsabonnementen Preventief Budgetteren '
Lees ook