Praktijkonderzoek Veehouderij

Bedrijfscertificering verdient nadrukkelijk overweging!

Auteurs: Martien Bokma en Monique Mul

Het Praktijkonderzoek Veehouderij doet het komende jaar verder onderzoek naar een sectorbrede visie op certificering in de varkenshouderij. Certificering kost tijd, inspanning en geld, maar kan ook belangrijke voordelen voor de varkenshouder opleveren. In dit artikel geven we aan waarom een bedrijfscertificaat voor varkensbedrijven stimulering verdient.

Wilt u het hele artikel lezen? Dat kan. Bestel PraktijkKompas van juli 2002 hier voor de prijs van 12.50 of lees het hele artikel in PraktijkNet. Abonnees van het Varkensonderzoek krijgen PraktijkKompas automatisch toegestuurd.

Varkens praktijkkompas juli 2002, jaargang 16 nummer 3, pagina 4 t/m 5


---

© Praktijkonderzoek Veehouderij - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 24-07-2002 10:00.

Zoekwoorden:

Deel: ' Bedrijfscertificering verdient nadrukkelijk overweging '
Lees ook